NBBOs generalforsamling avholdes 17. juni 2021

bakgrunn