NBBOs generalforsamling ble avholdt 17. juni

bakgrunn