NBBOs generalforsamling avholdes 8. juni 2023

bakgrunn