Menneskene i NBBO

Våre ansatte bidrar til å oppfylle vår visjon – der folk trives og til sammen utgjør vi Buskeruds største kompetansemiljø for boligselskap.

Økonomi og administrasjon

Medlem og marked

Felleskostnader / husleie:

Regnskap

NBBO Byggtek

Til toppen