Du vil kanskje prate med noen andre i avdelingen?

vaktmester


M: 476 04 445

daglig leder NBBO Vaktmesterservice

T: 32 21 15 90
M: 950 66 471

Vaktmester

T: 940 08 951

Tømrer


M: 94 84 57 77

Vaktmester

T: 922 99 788

Teamleder / Tømrer

T: 930 97 871

Tømrer

T: 905 09 248

Vaktmester

T: 468 11 701

Vaktmester

T: 952 75 939