Som følge av Koronasituasjonen ble det i statsråd 8. april vedtatt en forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag.

Dette innebærer at boligselskap nå har mulighet til å avholde årsmøtet eller generalforsamlingen på måter som loven tidligere ikke har åpnet for. Samtidig er det gitt mulighet til å kommunisere med eiere og beboere elektronisk uten at de på forhånd har gitt samtykke til det.

– Den nye forskriften åpner for at man har større mulighet til å avholde møter på alternative måter, og det er styret som bestemmer hvordan møtet skal avholdes, forklarer Unn Hege Nordhagen som er forvaltningssjef i NBBO.

Nær 225 møter allerede avholdt
Frem til påske hadde halvparten av de planlagte møtene blant NBBOs 450 boligselskap avholdt møte i en eller annen form.

– Etter at de første smittevernstiltakene ble innført har styrene vært flinke til å tenke alternativt, og alt fra gårdsplasser med trygg avstand til digitale løsninger som Microsoft Teams har blitt benyttet, forteller Nordhagen.

Passer ikke for alle
Sistnevnte kan være en fin løsning for mange, men passer slettes ikke for alle, understreker hun.

– Vi har fått en del tilbakemeldinger om at rene digitale møter kan bli vanskelig å gjennomføre i mange boligselskap. Mange eiere er uerfarne i å ta i bruk nye digitale verktøy, og står derfor i fare for å bli ekskludert fra møtet. Og som følge av det har vi i NBBO utarbeidet et malsett som kan benyttes for å avholde møtet uten fysisk oppmøte gjennom bruk av forhåndsstemmer, forklarer hun.

Enkle saker
Dette er imidlertid forbeholdt enkle årsmøter eller generalforsamlinger, uten kontroversielle eller krevende saker.

– Har boligselskapet større saker på dagsorden, som krever diskusjon, så er det nok lurt å utsette møtet eller behandlingen av den enkelte saken til senere når det igjen er lov å avholde større møter, råder Nordhagen.

Vi bistår
Helt siden Koronasituasjonen oppstod har NBBO fulgt opp og gjennomført tiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger. Gjennom bruk av hjemmekontor og digitale verktøy har man likevel klart å opprettholde normal drift, og alle tidsplaner knyttet til planlegging av årsmøtene og generalforsamlingene for kundene er fulgt.

– Det er ingen tvil om at dette er en krevende situasjon for alle, men jeg mener at vi har tilpasset oss situasjonen på en god måte og jeg vil berømme alle våre ansatte som står på for kundene våre. Våre rådgivere sitter også med mye kompetanse og kan bistå med gode råd og veiledning om hvordan et alternativt årsmøte eller generalforsamling kan avholdes, så ikke vær redd for å ta kontakt med oss, vi er her for dere, sier Nordhagen.


NB: Forskriften gjelder så lenge koronaloven gjelder. 24. april vedtok Stortinget å forlenge koronaloven til 27. mai. Forskrifter gitt med hjemmel i loven vil gjelde frem til samme dato.

Her kan du lese mer om forskriften og forskjellige kommentarer til denne.