Spørsmål og svar om forkjøpsrett

 • Kan jeg som beboer i borettslag benytte oppspart ansiennitet til å kjøpe en annen borettslagsbolig?

  Ja – men da må du forberede salg av din nåværende bolig. Du kan ikke eie mer enn en borettslagsbolig.

 • Kan jeg benytte meg av mitt medlemskap i andre boligbyggelag?

  Nei, medlemskap i andre boligbyggelag kan ikke benyttes i NBBO, og medlemskap i NBBO kan ikke benyttes i andre boligbyggelag.

   

 • Jeg og samboeren min skal kjøpe oss bolig og flytte sammen. Holder det med mitt medlemskap?

  Loven åpner for at alle som ønsker å kjøpe borettslagbolig sammen, kan gjøre det. Forutsetningen er at de skal bo sammen.

  Det holder imidlertid ikke å kun ha ett medlemskap dersom dere ønsker å eie boligen sammen. I følge Lov om borettslag § 5-2 (4), må alle som skal eie boligen være medlem av boligbyggelaget. Siden det ikke er anledning til å eie boligbyggelagandeler sammen, må hver sameier tegne sitt eget medlemskap hvis vedkommende ikke allerede er medlem.
 • Hvor gammel må man være for å kunne kjøpe leilighet på medlemskapet sitt?

  Alle som er myndige kan kjøpe leilighet på medlemskapet sitt. Dersom personen som ønsker å kjøpe leilighet ikke er myndig (18 år), må man kontakte Overformynderiet i kommunen.

 • Er det mulig å kjøpe flere leiligheter på et medlemskap?

  Nei, det er ikke mulig. Ved kjøp av en bolig tilknyttet NBBO knyttes medlemskapet/andelen opp til den boligen man kjøper.

 • Når jeg melder forkjøpsrett må jeg da vedlegge skriftlig bekreftelse på at finansiering er i orden?

  Når du melder forkjøpsrett på en bolig utlyst med kjøpesum må det legges ved skriftlig dokumentasjon på finansiering av hele kjøpesummen. Dette kan være bekreftelse fra bank/finansinstitusjon og/eller stemplet/bekreftet bankutskrift som viser egenkapital.

 • Må jeg betale noe for å melde forkjøpsrett?

  Det koster ingenting å melde forkjøpsrett. Men dersom du benytter forkjøpsretten din og blir kjøper av boligen må du betale et gebyr. Gebyrets størrelse avhenger av om boligen er utlyst før eller etter gjennomført salg.

 • Kan jeg velge å bare melde forkjøpsrett uten å være med i budrunden hos megler?

  Ja, du trenger ikke å være med i budrunden for å melde din forkjøpsrett. Du må selv vurdere om du ønsker å være med i budrunden hos megler. Husk at bud sendes eiendomsmegleren. Melding om forkjøpsrett sendes NBBO.

 • Kan jeg selge min borettslagbolig til hvem jeg vil?

  I utgangspunktet ja, men husk at andelseiere i samme borettslag og medlemmer i NBBO har forkjøpsrett til samme pris og vilkår som du har avtalt med kjøper. Derfor må du ta kontakt med oss for avklaring av forkjøpsrett, slik at vi får annonsert den for medlemmene.

 • Kan jeg få vite ansienniteten til andre som har meldt seg på forkjøpsrett og hvem personen er?

  Antall interessenter som melder seg og hvor lang ansiennitet de har kan du få opplyst. Hvem personen/personene er gir vi ikke opplysninger om.

 • Jeg har tenkt å overføre min borettslagleilighet til min bror, utløser det forkjøpsretten?

  Nei, overføring mellom nære slektninger utløser ikke forkjøpsretten. Det gjelder familie i rett oppad og nedadstigende linje, søsken og ektefelle. Overføring av medlemskap kan du lese mer om her.

 • Jeg har meldt forkjøpsrett. Hvor lang tid tar det før jeg får tilbakemelding fra dere?

  Når meldefristen har gått ut og vi har fått skriftlig bekreftelse på at bud er akseptert, begynner arbeidet med å avklare forkjøpsretten. Du vil få tilbakemelding innen fem dager, men som oftest går det raskere.

 • Jeg har leid ut min borettslagsleilighet og nå har jeg solgt denne leiligheten til mine leietagere. Jeg vil gjerne at den som har kjøpt skal få boligen. Boligen er nå ute på forkjøpsrett. Kan jeg nekte å vise leiligheten min til eventuelle forkjøpere?

  I følge bestemmelsene i Lov om borettslag § 4-19 kan det få en betydelig konsekvens for deg hvis du nekter dette. Forkjøper kan legge inn melding om forkjøpsrett innen fristen og overta boligen etter fastsatt overtagelse. Forkjøper har da frist på seg til å kunne angre seg og si seg ubundet til kjøpesummen to uker etter overtagelsen dersom boligen ikke har vært tilgjengelig for visning. Det ligger i uttrykket angre at det ikke kreves noen særlig grunn for å gå fra avtalen – det er tilstrekkelig at man ombestemmer seg. Dette vil i praksis si at dine nåværende leietagere må flytte ut, forkjøper flytter inn, har mulighet for å inspisere og «prøve» leiligheten i to uker for deretter å angre seg. Du kan i verste fall stå uten kjøper og må sette i gang salgsprosessen på nytt.

 • Jeg har fått mitt bud akseptert hos megler på en borettslagleilighet som skal lyses ut på forkjøpsrett, trenger jeg å melde meg som forkjøper i dette tilfellet?

  Den som får sitt bud akseptert behøver ikke å sende melding til oss med ønske om bruk av forkjøpsretten. For at dette skal gjelde, må imidlertid første bud være lagt inn hos megleren før meldefristen for medlemmene gikk ut.

 • Jeg har fått aksept for mitt bud hos megler. Jeg er ikke selv medlem, men min mor har et medlemskap i NBBO. Kan jeg få dette medlemsnummeret fra henne?

  Hvis dette medlemskapet ikke er knyttet opp mot en tilknyttet borettslagbolig kan medlemskapet overføres til deg. Dersom et medlemskap skal overføres i forbindelse med bruk av forkjøpsrett, må overføringen også være ordnet før meldefristen går ut, normalt torsdag kl. 1400. Ved spørsmål angående regler for overføring, ta gjerne kontakt med vår medlemsavdeling.

 • Hvis jeg melder forkjøpsrett på en bolig med prisantydning, vil jeg bli kontaktet uansett hvor lang tid det går før den blir solgt?

  Nei, hvis det går mer enn tre måneder før boligen blir solgt, vil boligen bli kunngjort på nytt og du må sende oss en ny melding om at du ønsker å benytte forkjøpsretten din.

 • Hva skjer dersom jeg får tilslaget på meldt forkjøpsrett?

  Da underretter vi eiendomsmegleren om at et av våre medlemmer benytter forkjøpsretten. Da vil megleren ta kontakt med deg for skriving av papirer. Det vil også bli gitt melding til borettslaget om at ny andelseier skal godkjennes.

 • Hva er forskjellen på budskjema hos en megler og skjema for bruk av forkjøpsrett?

  Budskjema skal leveres til eiendomsmegleren. Det er hos eiendomsmegler at budrunden foregår. Skjema vedrørende annonsert forkjøpsrett skal leveres/sendes oss innen oppgitt meldefrist.

  Du må selv avgjøre om du ønsker å delta i budrunden. Bud håndteres av eiendomsmegleren, mens NBBO håndterer forkjøpsretten.

 • Hva er forkjøpsrett?

  Som medlem har du forkjøpsrett på borettslagboliger som er tilknyttet NBBO når de legges ut for salg.

  Forkjøpsretten betyr at du har fortrinnsrett ved kjøp av bolig, det vil si at du har rett til å tre inn i de samme kjøpforpliktelsene som den opprinnelige kjøperen har avtalt. Når en bolig er omsatt får den med lengst ansiennitet velge først.

  Det følger av borettslagets vedtekter hvilken gruppe av forkjøpberettigede som har best rett. Det vanlige i de tilknyttede borettslagene er at andelseiere i borettslaget har best rett. Denne forkjøpsretten blir betegnet som den interne forkjøpsretten i borettslaget. Dernest vil det være medlemmer i NBBO som har forkjøpsrett.

  Du kan ikke bruke forkjøpsrett dersom en borettslagsbolig overføres innen familie av tidligere eier.

  Les mer om forkjøpsretten her.

   

Til toppen