Vår historie

Vi ble etablert i 1946 og har i over 70 år bygget gode boliger for medlemmene våre.

I over 70 år har vi bygget og forvaltet boliger for medlemmene våre, og vi er i dag en av Buskeruds største medlemsorganisasjoner. Nedenfor kan du se et utdrag fra litt av vår historie.

timeline_pre_loader

3. april 1946 - Drammen Boligbyggelag ble stiftet

Drammen boligbyggelag ble stiftet av 20 herremenn som møttes i Avholdsfolkets Hus for å etablere boligbyggelag tuftet på fellesskap og solidaritet.

1949 - Vårt første borettslag

Vårt første borettslag ble bygget i Lærumsgate 1-3 på Bangeløkka.

50-årene - Utbyggingen av Kobbervikdalen

50-årene var et tiår preget av mangel på det meste og i Drammen var tomtemangelen prekær. Blokk ble etablert som den mest fornuftige måten å skaffe boliger på.

1956 - Sosial boligbygging

Byrådet i Drammen besluttet at DBBL skulle stå for den sosiale boligbyggingen i byen. Dette var starten på et nesten 30 år langt samarbeid.

1959 - Åssiden blir en del av Drammen

Akutt mangel på tomter førte til at Lier måtte avse Åssiden til Drammen. Dette skulle bli et av de største utbyggingsområdene for DBBL.

1965 - Det største prosjektet gjennom tidene

Reguleringsplanen for utbyggingen av Fjell ble vedtatt. 1539 leiligheter skulle bygges fordelt på 27 blokker.

1973 - Byens største boligblokk sto ferdig

Solårs borettslag som ligger på Åssiden er 60 meter lang og 15 etasje høy. Grunnflaten er på over ett mål og på folkemunne fikk bygningen klengenavnet «lofotveggen».
70-årene - boligidealene gikk fra blokk til rekkehus

80-årene - nytt utbyggingsområde

Utbyggingen startet på Konnerud. Her fulgte man den nye trenden som bestod av småhus, flermannsboliger og rekkehus.

1982 - Deregulering

Willoch-regjeringen fjernet maksprisreguleringen av borettslagsboliger.

80-årene - tøffe år for borettslagsmodellen

Deregulering og endrede rammer fra Husbanken førte til store kostnadsøkninger i borettslag. Dette gikk også utover DBBL som måtte reddes av et statlig tilskudd for å unngå konkurs.
1987 - Starten på en totalforandring i Drammen

90-årene - modernisering av salgsvirksomheten

Boligbutikken ble etablert i Torvhallen. Dette var et viktig ledd i moderniseringen av DBBLs salgsvirksomhet.

90-årene - tilbake til byen

Tomtemangel begynte igjen å bli et problem. Løsningen ble å bygge mindre prosjekter på sentrumsnære tomter.

1997 - Vi flytter inn i nye lokaler

Vi flyttet inn i Nedre Torggate 5 og 7 – og her holder vi til den dag i dag.

1999 - Drammen og Omegn Boligbyggelag

Navnet ble endret fra DBBL til DOBBL etter ar Røyken kommune vedtok å knytte kommunens utbygging av borettslagsleiligheter til DBBL.
2006 - Nedre Buskerud Boligbyggelag blir til

2006 - NBBO

Navnet ble endret til NBBO etter fusjonen mellom Drammen og omegn boligbyggelag og Nedre Eiker boligbyggelag i 2006. Deretter følger fusjonen med Midt Buskerud boligbyggelag i 2010.

2000-årene

Forkjøpsretten blir viktigere og boligbyggelag over hele landet merker stor medlemsvekst, også NBBO.
Til toppen