Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordningen)

Gjennom forretningsførerkontrakten med NBBO har borettslag mulighet til å etablere ordning om individuell nedbetaling av fellesgjeld.

Individuell nedbetaling (IN) vil si at hver enkelt andelseier får adgang til helt eller delvis å nedbetale sin andel av borettslagets fellesgjeld.

Fellesgjeld er den gjeld som borettslaget har overfor långiver (banken). Andelseier har ikke noe personlig ansvar for fellesgjelden, men er med på å betjene den gjennom sin innbetaling av felleskostnader til borettslaget. Ved en ekstraordinær nedbetaling innenfor IN-ordningen, vil andelseieren få redusert sine månedlige felleskostnader tilsvarende reduksjonen i renter og avdrag som følge av nedbetalingen. Nedbetalingen fra andelseieren går til nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. De andelseierne som benytter seg av ordningen, vil få pantesikkerhet for det de har innbetalt.

Praktisk gjennomføring

Borettslaget må inngå en egen avtale med NBBO der forutsetningene og kostnadene ved IN-ordningen er regulert. Når et borettslag har etablert en slik IN-ordning kan alle andelseiere i borettslaget inngå en egen avtale med borettslaget v/NBBO for å få anledning til å nedbetale på sin andel fellesgjeld. Når avtalen mellom borettslaget og andelseieren er etablert, vil andelseieren ved å kontakte NBBO få tilsendt en giro som skal benyttes ved nedbetaling. Andelseieren kan nedbetale inntil to ganger pr. år, med minimum kr 100.000,- pr. innbetaling. Innbetaling kan kun skje ved terminforfall på borettslagets fellesgjeld, og beløpet må være NBBO i hende senest ti virkedager før lånets forfall. Ved hel eller delvis nedbetaling, vil andelseieren få redusert sine kapitalkostnader (andel renter og avdrag) som kreves inn gjennom de månedlige felleskostnadene.

Andelseiers sikkerhet for sin ekstraordinære nedbetaling

Andelseieren vil være sikret mot at borettslaget skal kunne foreta disposisjoner som gir andelseieren dårligere sikkerhet enn de øvrige andelseierne. Dette er nærmere regulert i kontrakten. Andelseierens innbetaling vil straks bli benyttet til ekstraordinær nedbetaling av borettslagets fellesgjeld.

Til toppen