Mange boligselskap har beboere som ikke er norskspråklige. Drammen Kommune har derfor utarbeidet informasjonsmateriell om smittevern på flere språk.

_______

Klikk her for å se oversikten over plakater, postere og annet materiell som kan distribueres blant beboere.

_______

Har dere behov for å trykke opp materiell?

Her kan du bestille informasjonsmateriell om smittevern på flere språk fra Drammen Kommune. Bestillingen går direkte til kommunen og det er de som vil stå for trykking og utsendelse.
  • På flyersene er det trykket veiledning om bruk av munnbind på norsk på alle. På baksiden er det trykket informasjon om når ungdom og voksne skal holde seg hjemme på ulike språk.
  • Plakatene tar for seg gjeldende smittevernregler samt forklarer forskjell på karantene og hjemmeisolasjon på baksiden.