Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte. Vi har også valgt å spandere årskontingenten for alle som ønsker å bli medlem i NBBO fra og med 1. april 2020.

Hva gjør vi i NBBO?

 • Alle våre ansatte som har mulighet til å utføre arbeidet sitt på hjemmekontor, gjør det. Vi har tilrettelagt for at alle kan gjøre det på en god måte, som bidrar til å opprettholde tilgjengeligheten vår på e-post og telefon.
 • Vi har iverksatt nødvendige tiltak for å sikre god hygiene og minimering av smittespredning for de som fortsatt arbeider i vårt kontorlokale.
 • Alle ansatte i NBBO forholder seg til myndighetenes til enhver tid gjeldende anbefalinger og pålegg.

Hva betyr det for deg som kunde, medlem eller samarbeidspartner?

 • Vårt mål er å opprettholde normal drift, men vi vil i tiden fremover unngå personkontakt og fysiske møter så langt det lar seg gjøre.
 • Vi har stengt vårt kontor for medlemmer, kunder og samarbeidspartnere inntil videre. Vi vil imidlertid være til stede med en minimumsbemanning og åpner for kunder kun etter avtale.
 • Våre telefoner er bemannet som vanlig, men det vil kunne bli noe lengre ventetid i denne perioden.
 • NBBO vil ikke delta på årsmøter eller generalforsamlinger hos våre kunder i tiden fremover. Våre forvaltningsrådgivere vil imidlertid være tilgjengelig og bistå både i forkant og etterkant av møtene. Og trykte innkallinger kan hentes som normalt.
 • For kunder av NBBO Vaktmesterservice, vil i hovedsak tjenesten leveres som normalt. Vi vil ta nødvendige forhåndsregler for å minimere personlig kontakt og unngå å ta på oss oppdrag som innebærer befaringer i leiligheter.
 • For kunder av NBBO Byggtek med pågående eller nært forestående prosjekt, gjør vi oppmerksom på at situasjonen er uforutsigbar og at med gjeldende karanteneregler kan det oppstå behov for lokale tilpasninger mht. fremdrift. Vi har løpende kontakt med alle entreprenører og kontakter hver enkelt oppdragsgiver dersom det blir noen forandringer i prosjektet.  Vi er tilgjengelig på epost og telefon og svarer gjerne på spørsmål.
 • Er du interessert i et av våre boligprosjekt, vil du alltid finne oppdatert informasjon på boligprosjektets nettside. For mer informasjon om prosjektet ber vi om at du tar direkte kontakt med NBBO Eiendomsmegling.
 • Skal du selge bolig er NBBO Eiendomsmegling klar til å hjelpe. Vi ønsker at du tar kontakt per telefon eller e-post for å avtale prosessen videre. Vi bistår med salget og legger til rette som tidligere, og hensyntar anbefalingene fra myndighetene og Eiendom Norge slik at du skal få en god og trygg bolighandel. Eiendom Norge har sendt ut nye retningslinjer som du kan se her.

Har du behov for å finne informasjon om Korona på andre språk?  Do you need information about the coronavirus in other languages? Visit fhi.no here.