Spørsmål og svar om medlemskap

 • Når regnes ansienniteten fra?

  Ansienniteten regnes fra den datoen som betalingen for medlemskapet er registrert av oss.
  NB! Hvis du får overført et medlemskap som er eldre enn deg, vil ansienniteten regnes fra din fødselsdato.

 • Må man møte opp personlig for å bli medlem i NBBO?

  Nei. Du har mange muligheter. I tillegg til å komme innom oss, kan du melde deg inn her på nettsiden.

  Ringer du medlemsservice på tlf. 32 21 15 00 kan vi sende deg medlemsinfo og faktura i posten, når fakturaen er registrert betalt vil du bli medlem fra den datoen.

 • Mister jeg ansienniteten min hvis jeg kjøper meg en bolig i et annet borettslag?

  Nei, ansienniteten bortfaller ikke ved kjøp av bolig i et annet borettslag.

 • Kan medlemskap overføres, og eventuelt til hvem?

  Ja, medlemskapet kan overføres til:

  • Ektefelle
  • Medlemmets eller ektefellens slektning i rett- opp eller nedstigende linje
  • Medlemmets eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving
  • Medlemmets eller ektefellens søsken
  • Noen som de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren

  Ved overføring må slektskapet bekreftes av vitner på dette skjemaet. Alternativt kan man sende inn en attest som beviser slektskapet (dåpsattest, fødselsattest, vigselsattest, (u)skifteattest)

  NB! Hvis du får overført et medlemskap som er eldre enn deg, vil ansienniteten regnes fra din fødselsdato.
 • Kan man benytte seg av medlemsfordelene, selv om man ikke bor i en borettslagsbolig?

  Ja, alle våre medlemmer kan benytte seg av medlemsfordelene, uansett om man er boende eller ikke-boende medlem.

 • Kan jeg som beboer i borettslag benytte oppspart ansiennitet til å kjøpe en annen borettslagsbolig?

  Ja – men da må du forberede salg av din nåværende bolig. Du kan ikke eie mer enn en borettslagsbolig.

 • Kan jeg benytte meg av mitt medlemskap i andre boligbyggelag?

  Nei, medlemskap i andre boligbyggelag kan ikke benyttes i NBBO, og medlemskap i NBBO kan ikke benyttes i andre boligbyggelag.

   

 • Jeg og samboeren min skal kjøpe oss bolig og flytte sammen. Holder det med mitt medlemskap?

  Loven åpner for at alle som ønsker å kjøpe borettslagbolig sammen, kan gjøre det. Forutsetningen er at de skal bo sammen.

  Det holder imidlertid ikke å kun ha ett medlemskap dersom dere ønsker å eie boligen sammen. I følge Lov om borettslag § 5-2 (4), må alle som skal eie boligen være medlem av boligbyggelaget. Siden det ikke er anledning til å eie boligbyggelagandeler sammen, må hver sameier tegne sitt eget medlemskap hvis vedkommende ikke allerede er medlem.
 • Jeg er medlem i NBBO og eier en bolig i et av deres borettslag. Kan jeg overføre medlemskapet mitt til barnet mitt?

  Nei det kan du ikke, eier du en andel (bolig) i et tilknyttet borettslag, kan medlemskapet bare overføres sammen med andelen (boligen) i borettslaget. Ved kjøp av en NBBO-tilknyttet bolig kobles medlemskapet/andelen opp til den boligen man eier/kjøper.

 • Hvor gammel må man være for å kunne kjøpe leilighet på medlemskapet sitt?

  Alle som er myndige kan kjøpe leilighet på medlemskapet sitt. Dersom personen som ønsker å kjøpe leilighet ikke er myndig (18 år), må man kontakte Overformynderiet i kommunen.

 • Hvor finner jeg medlemsnummeret mitt?

  Medlemsnummeret ditt finner du:

  • På medlemskortet ditt
  • I appen Joyn (om du har lastet inn medlemskortet ditt)
  • Gjennom å ringe oss på tlf. 32 21 15 00
 • Er det mulig å tegne familiemedlemskap?

  Nei, medlemskapet i NBBO er personlig og kan ikke eies i fellesskap.

 • Er det mulig å kjøpe flere leiligheter på et medlemskap?

  Nei, det er ikke mulig. Ved kjøp av en bolig tilknyttet NBBO knyttes medlemskapet/andelen opp til den boligen man kjøper.

 • Jeg har tenkt å overføre min borettslagleilighet til min bror, utløser det forkjøpsretten?

  Nei, overføring mellom nære slektninger utløser ikke forkjøpsretten. Det gjelder familie i rett oppad og nedadstigende linje, søsken og ektefelle. Overføring av medlemskap kan du lese mer om her.

 • Jeg har fått aksept for mitt bud hos megler. Jeg er ikke selv medlem, men min mor har et medlemskap i NBBO. Kan jeg få dette medlemsnummeret fra henne?

  Hvis dette medlemskapet ikke er knyttet opp mot en tilknyttet borettslagbolig kan medlemskapet overføres til deg. Dersom et medlemskap skal overføres i forbindelse med bruk av forkjøpsrett, må overføringen også være ordnet før meldefristen går ut, normalt torsdag kl. 1400. Ved spørsmål angående regler for overføring, ta gjerne kontakt med vår medlemsavdeling.

 • Hva er forkjøpsrett?

  Som medlem har du forkjøpsrett på borettslagboliger som er tilknyttet NBBO når de legges ut for salg.

  Forkjøpsretten betyr at du har fortrinnsrett ved kjøp av bolig, det vil si at du har rett til å tre inn i de samme kjøpforpliktelsene som den opprinnelige kjøperen har avtalt. Når en bolig er omsatt får den med lengst ansiennitet velge først.

  Det følger av borettslagets vedtekter hvilken gruppe av forkjøpberettigede som har best rett. Det vanlige i de tilknyttede borettslagene er at andelseiere i borettslaget har best rett. Denne forkjøpsretten blir betegnet som den interne forkjøpsretten i borettslaget. Dernest vil det være medlemmer i NBBO som har forkjøpsrett.

  Du kan ikke bruke forkjøpsrett dersom en borettslagsbolig overføres innen familie av tidligere eier.

  Les mer om forkjøpsretten her.

   

Til toppen