Elin Grønvold

Rådgiver forvaltning

Elin er rådgiver for en egen portefølje av boligselskap, noe som innebærer at hun er boligselskapets hovedkontakt for NBBO som forretningsfører. Hun gir råd og veiledning til styrene rundt drift og forvaltning av boligselskapet og utarbeider forslag til driftsbudsjett og årsberetning. I tillegg bistår hun styret aktivt gjennom hele årsmøteprosessen og legger til rette for at styrets virksomhet skjer innenfor lov, regelverk og andre rammevilkår gjennom hele året.

Elin kan kontaktes i forbindelse med spørsmål som angår boligselskapet.

T: 32 21 15 25  
Til toppen