Torgeir Nielsen

Rådgiver forvaltning

Torgeir er rådgiver for en egen portefølje av boligselskap, noe som innebærer at han er boligselskapets hovedkontakt for NBBO som forretningsfører. Han gir råd og veiledning til styrene rundt drift og forvaltning av boligselskapet og utarbeider forslag til driftsbudsjett og årsberetning. I tillegg bistår han styret aktivt gjennom hele årsmøteprosessen og legger til rette for at styrets virksomhet skjer innenfor lov, regelverk og andre rammevilkår gjennom hele året.

Torgeir kan kontaktes i forbindelse med spørsmål som angår boligselskapet.

T: 32 21 15 60  

Andre mennesker i forvaltning

Til toppen