Unn Hege Nordhagen

Forvaltningssjef

Unn Hege er forvaltningssjef i NBBO. Dette innebærer at hun har fagansvar for forvaltningsområdet som omfatter forvaltningsavdelingen og regnskapsavdelingen. Hun ble ansatt i NBBO i 2006 og har tidligere innehatt stillingen som forvaltningskonsulent og daglig leder i NBBO Byggtek.

Unn Hege kan kontaktes for tilbud på forretningsførsel, både for eksisterende boligselskap og for boligselskap under etablering.

T: 32 21 15 51   M: 901 53 497

Andre mennesker i ledelse

Til toppen