Perioden for årets generalforsamlinger nærmer seg. Samtidig jobber vi med vår egen generalforsamling; en generalforsamling hvor det er medlemmene som bestemmer.

Perioden for årets generalforsamlinger er i full gang. Samtidig jobber NBBO med sin egen generalforsamling; en generalforsamling hvor det er medlemmene som bestemmer.

I motsetning til borettslagenes generalforsamlinger blir imidlertid ikke alle medlemmene innkalt.

– Det hadde vært ganske utfordrende å avholde generalforsamling med over 30.000 mennesker. Derfor må det velges delegater til dette møtet, forteller Jan Morten Røkaas, som er assisterende direktør i NBBO.

For medlemmer som bor i et tilknyttet borettslag velges delegatene på borettslagenes generalforsamlinger. Og det er antall andeler i borettslaget som avgjør hvor mange delegater som skal velges.

– Alle borettslag velger minst en delegat, men større borettslag velger flere ut i fra et delingstall på 50. Noe som vil si at et borettslag med 99 andeler velger en delegat, mens et på 100 andeler velger to, forklarer Røkaas.

Eget valgmøte for ikke-boende medlemmer

Over halvparten av medlemmene i NBBO bor ikke i tilknyttede borettslag, så for å sikre at også de får anledning til å bli med, avholdes det et eget valgmøte for disse.

– Valgmøtet avholdes i NBBOs lokaler 15. april kl. 17:30, og her er det bare å møte opp hvis man ønsker å påvirke beslutningene på generalforsamlingen, avslutter Røkaas.

Viktige datoer:

  • 1. april – Frist for medlemmene å melde inn saker til generalforsamlingen
  • 15. april – Valgmøte for de som ikke bor i tilknyttede borettslag avholdes i NBBOs lokaler kl. 17:30
  • 25. mai – frist for delegatene å melde inn saker til behandling på generalforsamlingen
  • Ca. 1. juni – innkallingen sendes til de valgte delegatene
  • 17. juni – generalforsamlingen avholdes kl. 18:00 på Scandic Ambassadeur Drammen dersom smittevernreglene tillater det.