Styret står ansvarlig for at det utføres forsvarlig vedlikehold av bygningsmassen. nbboVLP hjelper dere med å ivareta dette ansvaret på en god måte, og i ryggen får dere vår bygningstekniske kompetanse. Det nettbaserte systemet er en enkel, tidsbesparende og varig løsning. De fleste styremedlemmer sitter i to år av gangen, en vedlikeholdsplan bør strekke seg minst ti år fram i tid.

nbboVLP er en skreddersydd løsning hvor alt blir systematisert og dokumentert på en oversiktlig og brukervennlig måte. Det gir boligselskapet en bedre og mer forutsigbar økonomi.

Les mer om nbboVLP her