In å være ute

Enten du jogger eller spaserer, luften i vinterhalvåret er ofte en forfriskende opplevelse. Ren luft kan gi oss en bedre hverdag.

Tekst: Reidar Heieren

Enten du jogger eller spaserer, luften i vinterhalvåret er ofte en forfriskende opplevelse. Ren luft kan gi oss en bedre hverdag.

Er du blant mange som tilbringer lite tid utendørs? Da er du ikke alene. Men vi trenger frisk luft. Studier viser at det er positivt for helsen vår å tilbringe mer tid under åpen himmel. Her i landet er vi heldige. Avstandene til frisk luft er kort. Langvarige innendørs opphold med jobbing eller studier gjør oss trøtte, hodet kjennes tungt og hjernen fungerer ikke som den burde gjøre.

Frisk luft i helsemessig forstand handler ikke nødvendigvis om lange turer i skog og mark. Det er sunt å bytte ut tung luft hjemme i huset eller leiligheten, ventilere bedre i soverommet, ta et avbrekk utenfor inngangsdøra og uansett være i aktivitet både ute og inne. Det er bedre med et kvarter med frisk luft, enn ingen frisk luft i det hele tatt.

Variasjon med hjemmekontor?   

I 2020 har mange av oss havnet i en litt annerledes hverdag. Pandemien har henstilt en ganske stor del av norske arbeidstakere til å arbeide hjemmefra. Har dette gitt anledning til mer frisk luft? Skal vi tro oppsvinget i deler av detaljhandelen, alt i fra dagligvarer til byggevarer, så er det i alle fall mye som tyder på at mange har hatt en mer oppsplittet hverdag, som har gitt muligheten til å komme seg mer ut av huset på dagtid, enn hva som ellers er vanlig. Og tiden som vanligvis går med til arbeidspendling, har gitt et tidsoverskudd til andre sysler. For noen har dette resultert i mer frisk luft.

Statistisk tilbringer nordmenn 90 prosent av tiden innendørs. Hva slags helsegevinster snakker fagekspertisen om, dersom

vi endrer litt på våre dagligdagse vaner? Noen vil kanskje si uvaner. De som mener mye om dette, fra et helsefaglig ståsted, synes å være temmelig enige. Her er de vanligste faktorene som ofte framheves:

AdobeStock_124438204[1]