Den billigste strømmen er den du ikke bruker

Strømsparing er lønnsomt. Med litt planlegging og bevissthet rundt forbruket, kan alle redusere strømregningen. Her kommer noen råd til deg som ønsker å spare. Det kan lønne seg og er bra for miljøet!

Tekst: Reidar Heieren

Fordeling av strømforbruket i en typisk norsk husholdning kan se slik ut:

Oppvarming 53
Varmtvann 13
Belysning 9
Kjøkken 11
Elbillading 8
Vask og tørk 4
TV og elektronikk 2

For å spare strøm, bør du først skaffe deg en oversikt over hvor mye du bruker. Er du klar over at omtrent 60 prosent av strømmen går med til å varme opp boligen? Og at oppvarming av vann kommer i tillegg?

– Energisituasjonen tatt i betraktning, er det selvfølgelig mange som er opptatt av hvordan strømregningen kan bli lettere. Det som er mest lønnsomt, er å redusere strømforbruket til oppvarming. Noen tiltak er enkle, og krever ingen investeringer. Andre tiltak vil kreve små eller større investeringer, som vil bli lønnsomme over tid, sier salgs- og markedsleder Cathrine Bothner Wessel i Glitre Energi Strøm AS til NBBO-bladet.

Enova støtter automatisering

Statsforetaket Enova tilbyr vanlige husholdninger inntil 10 000 kroner i støtte i forbindelse med installasjon av moderne temperaturstyring. Det gis riktignok ikke tilskudd til løse systemer basert på smartplugger i stikkontakter.

Mange boliger er fortsatt utstyrt med gammeldagse termostater eller effektregulatorer. Det er mulig å spare strøm ved å oppgradere til elektroniske termostater, som er betydelig mer presise. For å få maksimalt utbytte av moderne teknologi, vil det være best å investere i mer avanserte termostater eller digitale styresystemer, som har flere innebygde sparefunksjoner.

De vanligste funksjonene i slike produkter er dag- og nattsenking av temperaturen (som kan tilpasses bruksmønsteret), åpent vindu-funksjon, mulighet for feriemodus, og dessuten fjernstyring fra mobil.

Sparingen går av seg selv

En smart varmestyring gir automatisk forbruksreduksjon, og gir dessuten oversikt og kontroll, uansett om du er hjemme eller bortreist.

De beste systemene er preget av høy brukervennlighet. Dermed går strømsparingen av seg selv, uten at du som bruker trenger å tenke på manuelle justeringer i hverdagen. Målet må være å spare strøm, uten at det skal gå på bekostning av komforten.

Det som er mest lønnsomt,
er å redusere strømforbruket til oppvarming"

Cathrine Bothner Wessel

Med en sparedusj halverer du forbruket. Da sparer du både vann og strøm.
Med en sparedusj halverer du forbruket. Da sparer du både vann og strøm.

Oppvarming

Rådet som har størst effekt av alle er:

Senk innetemperaturen! Anbefalt temperatur i oppholdsrom er 20-22 C, kjøkken 20 C, gang/entré 18 C, soverom 15 C og bad 22-24 C. For hver grad du senker innetemperaturen sparer du omtrent fem prosent av oppvarmingskostnadene.

Luft godt i korte perioder. Unngå å la vinduer stå åpne over lengre tidsrom.

Tenk temperatursoner

Hold dørene lukket mellom soverom og oppholdsrom. En riktig plassert varmepumpe vil redusere energibehovet vesentlig.

Eldre hus? Bruk tetningslister rundt ytterdører og vinduer, evt. taklister.

Varmtvann:

 • Med sparedusj halverer du vannforbruket, i tillegg kan du bruke mindre tid i dusjen. Ved innsåping kan du skru av vannet. Dropp badekar.
 • Det er tilstrekkelig å skylle oppvasken i kaldt eller lunkent vann. Fyll opp vaskemaskinen og oppvaskmaskinen før start. Skaff eventuelt mer bestikk og dekketøy.
 • Varmtvannsberederen din skal være innstilt på faglig anbefalt temperatur. For lav temperatur kan gi oppblomstring av legionella. Reduksjon av anbefalt temperatur
  i tanken er ikke anbefalt. Det gir i praksis et større forbruk, som gjør at regnestykket går i null. Husk: Moderne beredere er bedre isolert enn gamle.
  Det finnes smarte beredere som bruker mest strøm når strømmen er billigst.

Øvrig strømforbuk:

 • Gjør overgang til kun energivennlige lyskilder.
 • Dropp tørketrommelen. Kjør sentrifugen på størst mulig hastighet.
 • Kjøleskapet skal ha pluss 4-5 C. Fryseren minus 18 C.
 • Lading av el.bil er vanligvis billigst i tidsrommet 22-06.
 • Unngå å la elektroniske apparater stå i standby modus.

Har du en strømavtale som passer ditt forbruksmønster og behov?

Som medlem kan du velge mellom to eksklusive strømavtaler fra Glitre Energi Strøm!

glitre-energi