Ta kontroll på inneluften

Utlufting og enkle tiltak er gjerne tilstrekkelig for å unngå helseplager, trøtthet eller skader på hus og hjem. I våre dager er det fullt mulig å installere kontinuerlig overvåkning av luftkvaliteten hjemme.