Vaktmestere

Vaktmester

T: 468 11 701

vaktmester


M: 476 04 445

Teamleder / Tømrer

T: 930 97 871

daglig leder NBBO Vaktmesterservice

T: 32 21 15 90
M: 950 66 471

Vaktmester

T: 952 75 939

Vaktmester

T: 922 99 788