Boliger på forkjøpsrett

Som medlem i NBBO har du forkjøpsrett på tusenvis av boliger i vår region. Forkjøpsretten er din viktigste medlemsfordel.

Se ukens boliger her

Forkjøpsretten - din viktigste medlemsfordel!

Ukens bruktboliger på forkjøpsrett finner du her. Husk at mange boliger utlyses før de blir lagt ut i markedet f.eks. på finn.no, vi anbefaler deg derfor å opprette din egen brukerprofil og legge inn søkekriterier slik at du blir varslet på e-post med informasjon om nye boliger hver uke.

NB! Med egen brukerprofil kan du også melde forkjøpsrett direkte på nett.

Se ukens boliger utlyst på forkjøpsrettSe alle borettslag med forkjøpsrettInformasjon om bruk av forkjøpsrett

Du må følge med her på nettsidene!

Boliger som utlyses på forkjøpsrett finner du kun her på nettsidene, gjerne før de legges ut på markedet. Er du på boligjakt anbefaler vi deg å opprette et e-postvarsel for å bli oppdatert når boliger blir lagt ut på forkjøpsrett.

Husk å ha finansieringen i orden!

Skal du benytte deg av forkjøpsretten, må du kunne dokumentere at du kan finansiere kjøpet. Det er derfor lurt å ordne seg finansieringbevis fra banken før du begynner å se etter boliger. Husk at beviset må vedlegges meldingen.

Pass på fristen og vær ute i god tid!

Vi publiserer vanligvis boligene hver torsdag, og fristen for å melde seg går normalt ut påfølgende torsdag kl. 14. Sørg for å være ute i god tid for å forsikre deg om at vi får registrert din melding før fristen utløper.

Forkjøpsretten avklares på to måter:

Forkjøpsretten kan avklares på to ulike måter. Det er viktig å kjenne til forskjellene mellom disse. Det mest vanlige er at boliger lyses ut på forhånd, noe som gjør at det er ekstra viktig at du følger med på våre nettsider når du er på boligjakt.

Forhåndsavklaring:

Ved forhåndsavklaring kunngjøres boligen før den er solgt. Det vil si at den kan dukke opp i oversikten over boliger på forkjøpsrett før den legges ut på f.eks. på finn.no. Er du interessert i en bolig som utlyses på forhånd må du melde din interesse innen fristen. En slik melding er ikke bindende. Etter at boligen har kommet ut på markedet og et bud er akseptert, avklares forkjøpsretten ved at vi henvender oss til de som tidligere har meldt sin interesse. Ved en slik henvendelse må interessentene raskt, og med bindende virkning, ta stilling til om forkjøpsrett skal gjøres gjeldende. Hvis det går mer enn tre måneder før boligen blir solgt etter at den er utlyst på forhånd, må boligen utlyses på forkjøpsrett på nytt.

Fastprisavklaring:

Ved fastprisavklaring kunngjøres boligen etter at den er solgt med en fast pris. Melder man forkjøpsrett på en slik utlysning er denne bindende, det vil si at man da plikter å overta boligen (tre inn i inngått avtale mellom kjøper og selger) hvis ingen med bedre ansiennitet har meldt seg innen meldefristen.

Informasjon til deg som ønsker å benytte deg av forkjøpsretten din

Forkjøpsretten gir medlemmer fortrinnsrett ved kjøp av bolig, det vil si at de har rett til å tre inn i de samme kjøpforpliktelsene som den opprinnelige kjøperen har avtalt. Når en bolig er solgt får den med lengst ansiennitet (den som har vært medlem lengst) velge først.

Bruker du forkjøpsretten kan du tre inn i høyeste bud og få tilslag på boligen hvis:

  • Du har lengre ansiennitet enn den som la inn (og fikk godtatt) budet.
  • Du har lengre ansiennitet enn de andre medlemmene som har meldt seg.

Hva koster det å melde forkjøpsrett?

Det koster ingenting å melde forkjøpsrett, men dersom du velger å benytte deg av forkjøpsretten vil det påløpe et gebyr.

Gebyrets størrelse avhenger av om boligen er utlyst på forkjøpsrett før salg har funnet sted (forhåndsavklaring), eller etter at boligen er solgt (etterhåndsavklaring).

Gebyret fremgår av skjemaet når du melder forkjøpsrett. Er du i tvil, ta kontakt med oss.

Har du vunnet budrunden?

Har du fått ditt bud akseptert og vunnet budrunden behøver du ikke å sende melding til oss med ønske om bruk av forkjøpsretten. Dette forutsetter at første bud kom fram til megler før meldefristen for forkjøpsrett gikk ut.

En budgiver som ikke er medlem, og som får sitt bud akseptert, vil få ansiennitet beregnet fra den dag budet ble akseptert.

Du kan bare eie én bolig i borettslag tilknyttet NBBO

Fysiske personer kan, ifølge NBBOs vedtekter, bare eie én bolig i et tilknyttet borettslag.

Vær derfor oppmerksom på at dersom du benytter forkjøpsretten og bor i en NBBO-tilknyttet bolig fra før, er du forpliktet til å selge denne. Boligen kan da ikke overføres til familie etter unntaksreglene i borettslagsloven og våre vedtekter.

Informasjon om intern forkjøpsrett i borettslag

Når en bolig i et borettslag selges, har normalt de som bor i det samme borettslaget intern forkjøpsrett. Hvis ingen av borettslagets andelseiere velger å bruke denne retten, er det øvrige medlemmer i NBBO som får forkjøpsrett etter ansiennitet. Det vil si at den som har vært medlem lengst, går foran og kan kjøpe boligen. Forkjøpsretten kan imidlertid ikke benyttes når en borettslagsbolig overføres eller arves innen familie av tidligere eier.

Har du et spørsmål du ikke finner svar på, her finner du svarene på mange spørsmål som vi ofte får.

NB! Sørg for å være tilgjengelig når forkjøpsretten avklares. Henvendelser om resultatet av prøvingen besvares fra kl. 10 dagen etter at fristen har løpt ut.

Er det noe du lurer på?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om forkjøpsrett eller medlemskapet ditt.

Tanja Raknestangen

Fagansvarlig medlem, forkjøpsrett og eierskifte32 21 15 14

Henriette Olsen

Konsulent medlem, forkjøpsrett og eierskifte32 21 15 69

Øyvind Ingdahl Arnesen

Konsulent medlem, forkjøpsrett og eierskifte32 21 15 22
Til toppen