Her har vi samlet ofte stilte spørsmål innenfor kategoriene medlemskap, forkjøpsrett og felleskostnader.

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her, send oss gjerne en e-post eller ring oss på telefon 32 21 15 00.

Velg kategori eller bla deg nedover:

Ofte stilte spørsmål om medlemskap

 • Når regnes ansienniteten fra?

  Ansienniteten regnes fra den datoen som betalingen for medlemskapet er registrert av oss.
  NB! Hvis du får overført et medlemskap som er eldre enn deg, vil ansienniteten regnes fra din fødselsdato.

 • Må man møte opp personlig for å bli medlem i NBBO?

  Nei. Du har mange muligheter. I tillegg til å komme innom oss, kan du melde deg inn her på nettsiden.

  Ringer du medlemsservice på tlf. 32 21 15 00 kan vi sende deg medlemsinfo og faktura i posten, når fakturaen er registrert betalt vil du bli medlem fra den datoen.

 • Mister jeg ansienniteten min hvis jeg kjøper meg en bolig i et annet borettslag?

  Nei, ansienniteten bortfaller ikke ved kjøp av bolig i et annet borettslag.

 • Kan medlemskap overføres, og eventuelt til hvem?

  Ja, medlemskapet kan overføres til:

  • Ektefelle
  • Medlemmets eller ektefellens slektning i rett- opp eller nedstigende linje
  • Medlemmets eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving
  • Medlemmets eller ektefellens søsken
  • Noen som de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren

  Ved overføring må slektskapet bekreftes av vitner på dette skjemaet. Alternativt kan man sende inn en attest som beviser slektskapet (dåpsattest, fødselsattest, vigselsattest, (u)skifteattest)

  NB! Hvis du får overført et medlemskap som er eldre enn deg, vil ansienniteten regnes fra din fødselsdato.
 • Kan man benytte seg av medlemsfordelene, selv om man ikke bor i en borettslagsbolig?

  Ja, alle våre medlemmer kan benytte seg av medlemsfordelene, uansett om man er boende eller ikke-boende medlem.

 • Kan jeg som beboer i borettslag benytte oppspart ansiennitet til å kjøpe en annen borettslagsbolig?

  Ja – men da må du forberede salg av din nåværende bolig. Du kan ikke eie mer enn en borettslagsbolig.

 • Kan jeg benytte meg av mitt medlemskap i andre boligbyggelag?

  Nei, medlemskap i andre boligbyggelag kan ikke benyttes i NBBO, og medlemskap i NBBO kan ikke benyttes i andre boligbyggelag.

   

 • Jeg og samboeren min skal kjøpe oss bolig og flytte sammen. Holder det med mitt medlemskap?

  Loven åpner for at alle som ønsker å kjøpe borettslagbolig sammen, kan gjøre det. Forutsetningen er at de skal bo sammen.

  Det holder imidlertid ikke å kun ha ett medlemskap dersom dere ønsker å eie boligen sammen. I følge Lov om borettslag § 5-2 (4), må alle som skal eie boligen være medlem av boligbyggelaget. Siden det ikke er anledning til å eie boligbyggelagandeler sammen, må hver sameier tegne sitt eget medlemskap hvis vedkommende ikke allerede er medlem.
 • Jeg er medlem i NBBO og eier en bolig i et av deres borettslag. Kan jeg overføre medlemskapet mitt til barnet mitt?

  Nei det kan du ikke, eier du en andel (bolig) i et tilknyttet borettslag, kan medlemskapet bare overføres sammen med andelen (boligen) i borettslaget. Ved kjøp av en NBBO-tilknyttet bolig kobles medlemskapet/andelen opp til den boligen man eier/kjøper.

 • Hvor gammel må man være for å kunne kjøpe leilighet på medlemskapet sitt?

  Alle som er myndige kan kjøpe leilighet på medlemskapet sitt. Dersom personen som ønsker å kjøpe leilighet ikke er myndig (18 år), må man kontakte Overformynderiet i kommunen.

 • Hvor finner jeg medlemsnummeret mitt?

  Medlemsnummeret ditt finner du:

  • På medlemskortet ditt
  • I appen Joyn (om du har lastet inn medlemskortet ditt)
  • Gjennom å ringe oss på tlf. 32 21 15 00
 • Er det mulig å tegne familiemedlemskap?

  Nei, medlemskapet i NBBO er personlig og kan ikke eies i fellesskap.

 • Er det mulig å kjøpe flere leiligheter på et medlemskap?

  Nei, det er ikke mulig. Ved kjøp av en bolig tilknyttet NBBO knyttes medlemskapet/andelen opp til den boligen man kjøper.

 • Jeg har tenkt å overføre min borettslagleilighet til min bror, utløser det forkjøpsretten?

  Nei, overføring mellom nære slektninger utløser ikke forkjøpsretten. Det gjelder familie i rett oppad og nedadstigende linje, søsken og ektefelle. Overføring av medlemskap kan du lese mer om her.

 • Jeg har fått aksept for mitt bud hos megler. Jeg er ikke selv medlem, men min mor har et medlemskap i NBBO. Kan jeg få dette medlemsnummeret fra henne?

  Hvis dette medlemskapet ikke er knyttet opp mot en tilknyttet borettslagbolig kan medlemskapet overføres til deg. Dersom et medlemskap skal overføres i forbindelse med bruk av forkjøpsrett, må overføringen også være ordnet før meldefristen går ut, normalt torsdag kl. 1400. Ved spørsmål angående regler for overføring, ta gjerne kontakt med vår medlemsavdeling.

 • Hva er forkjøpsrett?

  Som medlem har du forkjøpsrett på borettslagboliger som er tilknyttet NBBO når de legges ut for salg.

  Forkjøpsretten betyr at du har fortrinnsrett ved kjøp av bolig, det vil si at du har rett til å tre inn i de samme kjøpforpliktelsene som den opprinnelige kjøperen har avtalt. Når en bolig er omsatt får den med lengst ansiennitet velge først.

  Det følger av borettslagets vedtekter hvilken gruppe av forkjøpberettigede som har best rett. Det vanlige i de tilknyttede borettslagene er at andelseiere i borettslaget har best rett. Denne forkjøpsretten blir betegnet som den interne forkjøpsretten i borettslaget. Dernest vil det være medlemmer i NBBO som har forkjøpsrett.

  Du kan ikke bruke forkjøpsrett dersom en borettslagsbolig overføres innen familie av tidligere eier.

  Les mer om forkjøpsretten her.

   

Ofte stilte spørsmål om forkjøpsrett

 • Kan jeg som beboer i borettslag benytte oppspart ansiennitet til å kjøpe en annen borettslagsbolig?

  Ja – men da må du forberede salg av din nåværende bolig. Du kan ikke eie mer enn en borettslagsbolig.

 • Kan jeg benytte meg av mitt medlemskap i andre boligbyggelag?

  Nei, medlemskap i andre boligbyggelag kan ikke benyttes i NBBO, og medlemskap i NBBO kan ikke benyttes i andre boligbyggelag.

   

 • Jeg og samboeren min skal kjøpe oss bolig og flytte sammen. Holder det med mitt medlemskap?

  Loven åpner for at alle som ønsker å kjøpe borettslagbolig sammen, kan gjøre det. Forutsetningen er at de skal bo sammen.

  Det holder imidlertid ikke å kun ha ett medlemskap dersom dere ønsker å eie boligen sammen. I følge Lov om borettslag § 5-2 (4), må alle som skal eie boligen være medlem av boligbyggelaget. Siden det ikke er anledning til å eie boligbyggelagandeler sammen, må hver sameier tegne sitt eget medlemskap hvis vedkommende ikke allerede er medlem.
 • Hvor gammel må man være for å kunne kjøpe leilighet på medlemskapet sitt?

  Alle som er myndige kan kjøpe leilighet på medlemskapet sitt. Dersom personen som ønsker å kjøpe leilighet ikke er myndig (18 år), må man kontakte Overformynderiet i kommunen.

 • Er det mulig å kjøpe flere leiligheter på et medlemskap?

  Nei, det er ikke mulig. Ved kjøp av en bolig tilknyttet NBBO knyttes medlemskapet/andelen opp til den boligen man kjøper.

 • Når jeg melder forkjøpsrett må jeg da vedlegge skriftlig bekreftelse på at finansiering er i orden?

  Når du melder forkjøpsrett på en bolig utlyst med kjøpesum må det legges ved skriftlig dokumentasjon på finansiering av hele kjøpesummen. Dette kan være bekreftelse fra bank/finansinstitusjon og/eller stemplet/bekreftet bankutskrift som viser egenkapital.

 • Må jeg betale noe for å melde forkjøpsrett?

  Det koster ingenting å melde forkjøpsrett. Men dersom du benytter forkjøpsretten din og blir kjøper av boligen må du betale et gebyr. Gebyrets størrelse avhenger av om boligen er utlyst før eller etter gjennomført salg.

 • Kan jeg velge å bare melde forkjøpsrett uten å være med i budrunden hos megler?

  Ja, du trenger ikke å være med i budrunden for å melde din forkjøpsrett. Du må selv vurdere om du ønsker å være med i budrunden hos megler. Husk at bud sendes eiendomsmegleren. Melding om forkjøpsrett sendes NBBO.

 • Kan jeg selge min borettslagbolig til hvem jeg vil?

  I utgangspunktet ja, men husk at andelseiere i samme borettslag og medlemmer i NBBO har forkjøpsrett til samme pris og vilkår som du har avtalt med kjøper. Derfor må du ta kontakt med oss for avklaring av forkjøpsrett, slik at vi får annonsert den for medlemmene.

 • Kan jeg få vite ansienniteten til andre som har meldt seg på forkjøpsrett og hvem personen er?

  Antall interessenter som melder seg og hvor lang ansiennitet de har kan du få opplyst. Hvem personen/personene er gir vi ikke opplysninger om.

 • Jeg har tenkt å overføre min borettslagleilighet til min bror, utløser det forkjøpsretten?

  Nei, overføring mellom nære slektninger utløser ikke forkjøpsretten. Det gjelder familie i rett oppad og nedadstigende linje, søsken og ektefelle. Overføring av medlemskap kan du lese mer om her.

 • Jeg har meldt forkjøpsrett. Hvor lang tid tar det før jeg får tilbakemelding fra dere?

  Når meldefristen har gått ut og vi har fått skriftlig bekreftelse på at bud er akseptert, begynner arbeidet med å avklare forkjøpsretten. Du vil få tilbakemelding innen fem dager, men som oftest går det raskere.

 • Jeg har leid ut min borettslagsleilighet og nå har jeg solgt denne leiligheten til mine leietagere. Jeg vil gjerne at den som har kjøpt skal få boligen. Boligen er nå ute på forkjøpsrett. Kan jeg nekte å vise leiligheten min til eventuelle forkjøpere?

  I følge bestemmelsene i Lov om borettslag § 4-19 kan det få en betydelig konsekvens for deg hvis du nekter dette. Forkjøper kan legge inn melding om forkjøpsrett innen fristen og overta boligen etter fastsatt overtagelse. Forkjøper har da frist på seg til å kunne angre seg og si seg ubundet til kjøpesummen to uker etter overtagelsen dersom boligen ikke har vært tilgjengelig for visning. Det ligger i uttrykket angre at det ikke kreves noen særlig grunn for å gå fra avtalen – det er tilstrekkelig at man ombestemmer seg. Dette vil i praksis si at dine nåværende leietagere må flytte ut, forkjøper flytter inn, har mulighet for å inspisere og «prøve» leiligheten i to uker for deretter å angre seg. Du kan i verste fall stå uten kjøper og må sette i gang salgsprosessen på nytt.

 • Jeg har fått mitt bud akseptert hos megler på en borettslagleilighet som skal lyses ut på forkjøpsrett, trenger jeg å melde meg som forkjøper i dette tilfellet?

  Den som får sitt bud akseptert behøver ikke å sende melding til oss med ønske om bruk av forkjøpsretten. For at dette skal gjelde, må imidlertid første bud være lagt inn hos megleren før meldefristen for medlemmene gikk ut.

 • Jeg har fått aksept for mitt bud hos megler. Jeg er ikke selv medlem, men min mor har et medlemskap i NBBO. Kan jeg få dette medlemsnummeret fra henne?

  Hvis dette medlemskapet ikke er knyttet opp mot en tilknyttet borettslagbolig kan medlemskapet overføres til deg. Dersom et medlemskap skal overføres i forbindelse med bruk av forkjøpsrett, må overføringen også være ordnet før meldefristen går ut, normalt torsdag kl. 1400. Ved spørsmål angående regler for overføring, ta gjerne kontakt med vår medlemsavdeling.

 • Hvis jeg melder forkjøpsrett på en bolig med prisantydning, vil jeg bli kontaktet uansett hvor lang tid det går før den blir solgt?

  Nei, hvis det går mer enn tre måneder før boligen blir solgt, vil boligen bli kunngjort på nytt og du må sende oss en ny melding om at du ønsker å benytte forkjøpsretten din.

 • Hva skjer dersom jeg får tilslaget på meldt forkjøpsrett?

  Da underretter vi eiendomsmegleren om at et av våre medlemmer benytter forkjøpsretten. Da vil megleren ta kontakt med deg for skriving av papirer. Det vil også bli gitt melding til borettslaget om at ny andelseier skal godkjennes.

 • Hva er forskjellen på budskjema hos en megler og skjema for bruk av forkjøpsrett?

  Budskjema skal leveres til eiendomsmegleren. Det er hos eiendomsmegler at budrunden foregår. Skjema vedrørende annonsert forkjøpsrett skal leveres/sendes oss innen oppgitt meldefrist.

  Du må selv avgjøre om du ønsker å delta i budrunden. Bud håndteres av eiendomsmegleren, mens NBBO håndterer forkjøpsretten.

 • Hva er forkjøpsrett?

  Som medlem har du forkjøpsrett på borettslagboliger som er tilknyttet NBBO når de legges ut for salg.

  Forkjøpsretten betyr at du har fortrinnsrett ved kjøp av bolig, det vil si at du har rett til å tre inn i de samme kjøpforpliktelsene som den opprinnelige kjøperen har avtalt. Når en bolig er omsatt får den med lengst ansiennitet velge først.

  Det følger av borettslagets vedtekter hvilken gruppe av forkjøpberettigede som har best rett. Det vanlige i de tilknyttede borettslagene er at andelseiere i borettslaget har best rett. Denne forkjøpsretten blir betegnet som den interne forkjøpsretten i borettslaget. Dernest vil det være medlemmer i NBBO som har forkjøpsrett.

  Du kan ikke bruke forkjøpsrett dersom en borettslagsbolig overføres innen familie av tidligere eier.

  Les mer om forkjøpsretten her.

   

Ofte stilte spørsmål om felleskostnader

 • Kan jeg endre forfallsdato for betaling av felleskostnader? Eller utsette betaling?

  Nei, det er ikke mulig å endre forfallsdato eller utsette betalingen av felleskostnadene. Årsaken til det er at NBBO krever disse inn på vegne av sameiet eller borettslaget, og vi er pålagt å følge opp disse kravene i henhold til avtalen vi har med boligselskapet.

  Sameiet eller borettslaget har en rekke faste kostnader, og de er derfor avhengig av å få inn felleskostnadene for å sikre at disse kostnadene blir betalt.

   

 • Skal jeg betale felleskostnader med selgers betalingsinformasjon for å få betalt felleskostnader?

  Nei. Du må vente til du får giroer med eget navn og KID nummer.

 • Leiligheten min ligger ute for salg, og megler sier felleskostnader blir betalt ved oppgjør?

  Det er viktig å betale felleskostnadene som vanlig fram til ny eier overtar, da boligselskapet trenger likviditet til å betale sine faste forpliktelser. Purringer sendes som vanlig i dette tidsrommet, dersom felleskostnadene ikke er betalt.

 • Hvordan betaler vi felleskostnader når vi tar over ny bolig midt i måneden? Er fakturabeløpet riktig?

  Ved eierskifte blir felleskostnadene avregnet ut ifra overtakelsesdato. Selger betaler fram til overtagelsesdato og kjøper får giroer fra overtagelsesdato.

 • Jeg har fått faktura på avregning. Hvordan er dette utregnet?

  Avregningen er regnet ut etter forbruk. Vennligst ta kontakt med regnskapsavdelingen dersom du har spørsmål om dette.

 • Hvorfor har jeg fått inkassovarsel når jeg har betalt fakturaen?

  Alle innbetalinger vil gå til å dekke de eldste de felleskostnadene først. Det vil si at dersom du ligger etter med en betaling, vil neste innbetaling gå til dekning av den ubetalte terminen. Dette gjelder ikke hvis terminen er sendt til inkassoselskapet. Da skal kravet betales via Boliginkasso.

 • Kan dere sende fakturaer per epost?

  Vi har ikke mulighet til å sende fakturaer pr epost pr i dag.

 • Hvordan får jeg slettet miljøgebyret når jeg har opprettet avtalegiro?

  NBBO får automatsik melding om at du har opprettet AvtaleGiro /e-faktura avtale. Miljøgebyr slettes fra første måned avtalen er aktiv.

 • Efaktura – hvordan oppretter jeg det?

  En Efaktura-avtale er en avtale mellom deg og banken, og den oppretter du selv i din nettbank. Når du betaler neste faktura for felleskostnader, vil du etter betaling få spørsmål om å opprette en Efaktura-avtale. Når avtalen er godkjent og akseptert, vil neste faktura sendes elektronisk i nettbanken. Det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne betalingen i nettbanken, slik at beløpet trekkes fra kontoen din til forfallsdato.

 • Jeg har endret adressen i folkeregistrert, men får fortsatt fakturaer til gammel adresse?

  Fakturaadressen blir ikke vasket opp mot folkeregistrert, og beboer er selv ansvarlig for å varsle oss om ny fakturaadresse.

 • Jeg har ikke fått faktura for felleskostnader?

  Fakturaer sendes til leilighetsadressen to ganger i året, utsendelse i desember (for første halvår) og juni (for andre halvår). Dersom leiligheten skal leies ut, er det viktig at fakturaadressen oppdateres. Kontakt oss per telefon eller epost for å endre fakturaadresse.

 • Jeg har kjøpt nye bolig. Når sender dere ut giroer for betaling av felleskostnadene?

  Betalingsinformasjon blir sendt så snart NBBO mottar melding fra megler om eierskifte. NB: Det er viktig å merke seg at vi avregner felleskostnadene mellom selger og kjøper på overtakelsesdato.

 • Avtalegiro – hvordan oppretter jeg det?

  Med avtalegiro vil fakturaen trekkes automatisk ved forfall.  På samme måte som med Efaktura, opprettes en avtalegiro i nettbanken etter en utført betaling. Alternativt kan man velge ny avtalegiro, og søke opp navnet på boligselskapet ditt. Oppgi et KID-nummer på en av de fremtidige fakturaene dine. Vi gjør oppmerksom på at felleskostnadene kan endres, og at beløpsgrensen bør ta høyde for økning i fakturabeløpet.

 • Hvorfor har felleskostnadene for leiligheten min økt?

  Det er styret som er ansvarlig for driften av borettslaget eller sameiet, og spørsmålet må derfor besvares av styret. Styret har myndighet til å endre felleskostnadene slik at de kan ivareta sine oppgaver, plikter og sitt ansvar. I enkelte sameier kan det imidlertid være bestemmelser som sier at felleskostnadene må fastsettes av årsmøtet.

 • Hvor mye av felleskostnadene går til nedbetaling av fellesgjeld?

  Hvor stor andel av de innbetalte felleskostnadene som går til nedbetaling av fellesgjeld avhenger både av hvor mye lån borettslaget har og hvorvidt borettslaget betaler avdrag på lånene. Noen borettslag velger, av ulike årsaker, å ha avdragsfrihet på lånene i en gitt periode. Har borettslaget inngått avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning), vil nedbetalingen fremkomme som en egen linje på felleskostnadene – kapitalkostnader. Kapitalkostnadene skal dekke leilighetens andel av renter og/eller avdrag på den spesifikke leilighetens andel av fellesgjelden.

 • Betales felleskostnadene til NBBO?

  Felleskostnadene er borettslagets og sameiets viktigste inntekt og betales inn til selskapets konto. NBBO bistår med innkrevingen og oppfølgingen av kravet.

 • Hva er felleskostnader – og hva er inkludert i disse?

  Felleskostnadene er summen av borettslagets eller sameiets driftsutgifter, samt renter og avdrag på felleslånet i borettslag, som andelseierne må betale.

Til toppen