Trygghet og gode råd, kombinert med faglig tyngde

Velg en trygg og solid forretningsfører som har Buskeruds største kompetansemiljø for boligselskap

Be om tilbud

Forretningsførsel for boligselskap

Vi har over 70 års erfaring som forretningsfører , og har en solid kompetanse innen boligforvaltning av alle typer boligselskap.

Hos oss får styret tilgang på rådgivning og tjenester som er tilpasset boligselskapets organisasjonsform. Vi er spesialister på forretningsførsel av borettslag og eierseksjonsameier, men vi tilbyr også forretningsførsel til velforeninger, huseierforeninger og lignende.

Vi vet hva som er viktig for at styrehverdagen skal bli enklere og vår kompetanse skal være en styrke for styret, slik at det enkelte styremedlem og hver beboer skal føle seg trygg på at boligselskapet blir forvaltet på en god måte.

Hva gjør en forretningsfører?

En forretningsfører oppfyller mange roller, langt mer enn bare føring av regnskapet og innkreving av felleskostnader. Vi er først og fremst en trygg og solid samarbeidspartner for styret, og vi streber etter å gjøre styrehverdagen enklere for alle våre kunder.

 • Regnskapsførsel

  Våre autoriserte regnskapsførere sørger for at styret kan føle seg trygg på at regnskapet er ivaretatt på en trygg måte.

 • Utarbeidelse av årsregnskap og rapporter

  Hvert år leverer vi et ferdig årsregnskap til behandling av generalforsamlingen eller sameiermøtet.

 • Utbetaling av lønn og honorar

  Vi står for utbetaling av lønninger og honorar, og sørger for at offentlige skatter og avgifter blir innbetalt.

 • Innkreving av felleskostnader

  Vi krever inn felleskostnadene og sørger for å iverksette nødvendige tiltak dersom betalingen uteblir.

 • Administrasjon av eierskifte

  Vi sørger for å avregne fellekostnadene og oppdatere oversikt over eiere ved eierskifte.

 • Elektroniske hjelpemidler

  Alle våre kunder får tilgang til en rekke elektroniske hjelpemidler som bidrar til å gjøre styrehverdagen mer oversiktlig.

 • Tilrettelegging av årsmøter

  Hvis boligselskapet ønsker det kan vi bistå med planlegging og tilrettelegging av generalforsamling / sameiermøte.

 • Utarbeide budsjett

  Vi kan bistå med å utarbeide driftsbudsjetter med oversikt over utvikling av felleskostnadene over tid.

Tilpass tjenesten etter deres behov

De fleste av våre kunder velger en totalpakke hvor alle tjenester er inkludert i forretningsførerkontrakten. Men dersom styret ønsker å gjøre mer av jobben selv, er det fullt mulig å få en redusert kontrakt med en lavere pris.

Portalen - styrets viktigste verktøy

Alle boligselskap som er kunde hos oss har tilgang til Portalen som er et elektronisk styrerom hvor dere godkjenner fakturaer for utbetaling, henter ut rapporter som gir en god oversikt over boligselskapets økonomi, oversikt over beboere og mer.

Portalen kan også benyttes til å lagre dokumenter på en trygg måte som ivaretar boligselskapets plikt til oppbevaring av dokumenter som styreprotokoller og korrespondanse.

Kurs og temakvelder

Class Of University Students Using Laptops In Lecture

Vi er opptatt av at våre kunder skal ha lett tilgang til informasjon, og at det skal være lett å oppdatere seg på faglige områder som er relevante for styremedlemmer i boligselskap. Derfor arrangerer vi flere temakvelder gjennom året.

Rådgiving i hverdagen

beratungsgespräch

Alle våre kunder har faste kontaktpersoner å forholde seg til, og vår målsetning er å være gode og tilgjengelige rådgivere, både i forbindelse med juridiske problemstillinger, driftsrelaterte spørsmål og i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i boligselskapet.

Forsikringsoppfølging

hand hovering small family house, home insurance concept

Som kunde av NBBO får boligselskapet tilgang til unike forsikringsprodukter. Vi gjennomføre jevnlige anbudsrunder for å sikre at våre kunder får den beste prisen. I tillegg følger vi opp alle skader som skulle oppstå i boligselskapet på vegne av styret.

Unn Hege Nordhagen forvaltningssjef

Kontakt meg for tilbud på forretningsførsel

Hei, jeg heter Unn Hege Nordhagen og er forvaltningssjef i NBBO. Ta kontakt med meg om du har spørsmål om forretningsførsel eller ønsker et tilbud.

T: 32 21 15 51 M: 901 53 497

Send forespørselSend meg en e-postRing meg
Til toppen