Nehru Redzic

Regnskapsfører

Nehru er rådgiver regnskap for en egen kundeportefølje av boligselskap. Dette innebærer at han fører regnskapet og er ansvarlig for rapportering til kunden.

Nehru kan kontaktes om spørsmål knyttet til boligselskapets regnskap.

T: 32 21 15 45  

Andre mennesker i regnskap

Til toppen