Aktiviteter for alle aldre i Konnerud IL

Konnerud IL har et bredt tilbud av aktiviteter til alle aldre. Både ansatte i klubben, utøvere og frivillige stiller opp for å få det til å gå rundt.

Tekst: Kine Myrvold Olsen Foto: Konnerud IL

Brage Rødal, sportslig leder i Konnerud IL.
Brage Rødal, sportslig leder i Konnerud IL.

Konnerud Idrettslag er et av de største idrettslagene i Drammen. De er kanskje aller mest kjent for ski og fotball, men det er veldig mye mer enn det som foregår på stadion og hallen i bydelen. To av disse tingene er de populære tilbudene «aktiv senior» og «aktiv hall».  

– Aktiv senior har vi holdt på med av og på siden 2018 på litt ulike lokasjoner. Nå har vi denne treningen en gang i uka i Konnerudhallen. De som er der er alt fra slutten av 50-åra til 94 år, han er også det eldste medlemmet i idrettslaget, sier Brage Rødal, sportslig leder i Konnerud IL.  

Økta er tilrettelagt for at alle skal få det til. Man justerer øvelsene etter evne. En har rullator, noen må bruke stol som støtte på øvelsene.  

– Vi som er instruktører er i 30-åra og blir også slitne, så det er en god økt for alle. Vi tror det har en stor helsegevinst for alle som er med på disse treningene. Man trener grunnleggende styrke og balanse, noe som gjør at man kanskje har større forutsetninger for å holde seg på beina om man sklir, for eksempel, sier han.  

Ulike generasjoner møtes 

Det er Svensedammen ungdomsskole som har hallen på hverdagene, og aktiv senior har derfor sine treninger i lunsjpausen til skolen én dag i uka. Mange av de som er med på aktiv senior kommer tidligere for å se på ungdommene som har gym. 

– Vi synes det er viktig å knytte generasjoner sammen gjennom de ulike tilbudene våre. Det gir en merverdi for alle å treffe mennesker i ulike aldre, sier Brage, og legger til:  

– Den psykiske og fysiske helsen, og det sosiale, henger sammen. Det er viktig for mange å føle at man hører til i en gruppe. Da føler de seg mindre ensomme, og det gir en egen drive til å møte opp. Det gjelder alle tiltakene vi driver med.  

De har også samarbeid med pensjonistforeningen og sanitetsforeningen for å sørge for at man ikke har aktivitetene sine samtidig og for å dele informasjon om hverandres tilbud. 

– Vi synes det er viktig å knytte generasjoner sammen gjennom de ulike tilbudene våre

Aktiv hall  

Én gang i måneden i vinterhalvåret åpner de hallen for alle barn fra 4.-6. klasse. Dette tilbudet kalles aktiv hall, og er et veldig verdifullt og populært gratistilbud. I snitt er det over 100 besøkende hver gang.  

– Det er allidrettstrenerne og ungdomsrådet vårt som er til stede under aktiv hall, og noen ganger kommer også seniorgruppa innom for å følge med. Vi prøver hele tiden å utvikle tilbudene og gjøre det bedre, så neste sesong håper vi å ha flere voksne til stede. Det er alltid fint med flere øyne på barna, sier Brage.  

De har også åpen hall for ungdomsskolen på kveldstid en lørdag i måneden. Da stiller A-laget til fotballen opp for å holde et øye med ungdommene.  

NBBO inngått langsiktig avtale 

For å få til disse tilbudene, er de helt avhengige av midler fra idrettsrådet, kommunen, stiftelser og andre. Alle disse må man søke midler om fra år til år, og det skaper lite forutsigbarhet. Brage tror dette er en skjørhet som mange idrettslag kjenner seg igjen i.  

NBBO har gått inn en langsiktig avtale som sponsor i breddeidretten til Konnerud IL. Slike avtaler med næringslivet i byen ønsker de seg gjerne mer av.  

– Bedrifter sitter ofte med en pott med penger som de ikke vet helt hva de skal bruke til. Da er det vel anvendte penger å gi dette til en idrettsklubb, uansett hvilken klubb man velger å sponse. Det går til barn og aktivitet, og selv den minste sum kan gjøre stor forskjell. For eksempel kan det bidra til å betale kontingenten til familier med lav inntekt. Det er også med på å skape en forutsigbarhet for klubbene, sier Brage.