Boligmarkedet snevret inn for førstegangskjøpere i Drammen

Førstegangskjøperes kjøpekraft på boligmarkedet har krympet mer i Drammen enn noe annet sted de siste 15 årene. 14,2 prosent av boligene som ble solgt i 2023, var mulig å kjøpe for dem som vil inn på boligmarkedet, viser ferske tall fra Førstehjemindeksen til Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Tekst: Lars-Johan Solheim Grann Foto: Pia Sønstrød

Steinar Kjærnli
Steinar Kjærnli, administrerende direktør i NBBO.

I 2010 hadde single som ville inn på boligmarkedet i Drammen, råd til å kjøpe 57,4 prosent av boligene som ble solgt. I 2023 var andelen redusert til 14,2 prosent, noe som gir Drammen den største nedgangen i Førstehjemindeksen blant alle de 43 kommunene som inngår i målingen.

Her kan du se hele rapporten for Drammen i Førstehjemsindeksen. 

En by i utvikling

Dette er ifølge Steinar Kjærnli som er administrerende direktør i NBBO et resultat av at Drammen er en by som har utviklet seg mye siden 2010.

– Flere har fått øynene opp for Drammen, og velger å bosette seg i regionen. Noe som bidrar til økt press i boligmarkedet. Samtidig ser vi at innflyttere fra Oslo ofte har en sterkere kjøpekraft enn lokalbefolkningen, noe som bidrar til å øke prisene.

Dette er godt nytt for de som allerede er inne i boligmarkedet. Økende boligpriser fører til at boligformuen øker. Samtidig er det ingen tvil om at gapet mellom lønnsinntekt og boligpriser bidrar til å skape et tøffere og mindre inkluderende boligmarked.

Det å eie sin egen bolig gir både økonomisk trygghet og frihet. Utfordringen er at det er dyrt å bygge, samtidig som det bygges for lite sier Kjærnli.

– Siden 2021 har det ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå blitt bygget 1411 boliger i Drammen. Sammenligner vi oss med andre pendlerkommuner til Oslo, ser vi at byggeaktiviteten er for lav. I Lillestrøm ble det for eksempel bygget 3 531 boliger i samme periode.

Om Førstehjemsindeksen:

Samfunnsøkonomisk Analyse har på vegne av NBBL analysert i underkant av en million boligsalg i 43 kommuner i perioden 2003–2023 og beregnet kjøpekraften for typiske førstegangskjøpere, kalt Førstehjemindeksen. I Drammen er 2104 boligsalg analysert i 2023. Førstehjemindeksen viser andelen boliger en typisk førstegangskjøper ville ha råd til i sin region, altså hvor tilgjengelig boligmarkedet er for dem som vil etablere seg.  Kjøpekraften i boligmarkedet baserer seg på faktorer som inntekt, rente, boliglånsregler, praksis for rentepåslag og avdragsfrihet og utgifter til øvrig gjeld og kostnader.

Derfor er vi ifølge Kjærnli nødt til å tenke nytt. Alternative boligkjøpermodeller er et av virkemidlene som ofte trekkes frem, og for de som har god betalingsevne, men mangler egenkapital kan dette være en god løsning.

– Av denne grunn har vi valgt å lansere NBBO Deleie i vårt neste boligprosjekt, Deciliteren på Strømsø. Det er en ordning som åpner opp for at man kan kjøpe halve boligen, men bo i hele. På den måten blir egenkapitalkravet halvert, og boligmarkedet blir tilgjengelig for langt flere som ellers ikke kunne kjøpt bolig, forteller Kjærnli.

Vanskeligere over tid

– I Drammen er utviklingen over tid tydelig, og dessverre ser vi det samme i kommunene som ligger rundt Oslo: Boligprisveksten gjør at vi snakker om et boligmarked for de få, framfor de mange. Foreløpig har Drammen et litt åpnere boligmarked for førstegangskjøperne enn mange andre omkringliggende kommuner. Asker ligger for eksempel ikke langt unna, og der får du bare kjøpt 5 prosent av boligene. Men Drammens politikere må jobbe for at kommunen ikke skal fortsette den negative utviklingen, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Den typiske førstegangskjøperen i Drammen hadde et boligbudsjett på 2,8 millioner kroner i 2023, mens medianpris for solgte boliger i samme periode var mer enn én million kroner høyere: nær 4 millioner kroner.

Fra 2022 til 2023 bedret førstegangskjøperes situasjon seg litt i Drammen. Andelen tilgjengelige boliger på markedet økte fra 11 prosent i 2022 til 14,2 prosent i 2023. Den samme utviklingen gjelder i mange kommuner, og skyldes at boligprisene vokste mindre enn førstegangskjøpernes inntekter de fleste steder i fjor. Også i Drammen.

– For å danne seg et godt bilde må man se på statistikken over tid. Det har blitt vanskeligere å være førstegangskjøper de fleste steder i Norge de siste 15 årene. Det skyldes at inntektsutviklingen over tid ikke har holdt tritt med boligprisutviklingen mange steder. I tillegg har utlånsforskriften kommet og lagt begrensninger for mye man kan låne. I Oslo og områdene rundt er utviklingen særlig tydelig. I Drammen har det blitt relativt sett mer vanskelig enn noe annet sted, sier han.

Som medlem i NBBO gir forkjøpsretten deg mulighet til å bruke ansienniteten fremfor lommeboka når du står i en budrunde. Med god ansiennitet trenger du dermed ikke å bidra til å øke prisen på boligen.