Nytt samarbeid mellom Sparebanken Øst og NBBO

En lokal bank + et lokalt boligbyggelag = et samarbeid som vil gi alle NBBO-medlemmer veldig gode fordeler.

Tekst og bilde: Kine Myrvold Olsen

Espen Sollien, Sparebanken Øst, og Ingrid Holst Nissen, NBBO
Espen Sollien og Ingrid Holst Nissen

Ingrid Holst Nissen er avdelingsleder for medlem hos NBBO. Hun er veldig glad for å kunne formidle til medlemmene at de nå får gode medlemsfordeler hos Sparebanken Øst. 

– Dette synes vi er stor stas. Det er et naturlig samarbeid mellom to lokale aktører som ønsker mye av det samme, sier Ingrid. 

Den nye samarbeidsavtalen gjør at alle som er medlemmer i NBBO får gode betingelser på ulike låne- og spareprodukter hos Sparebanken Øst.

– Medlemmene våre har lenge hatt et ønske om å ha en medlemsfordel hos en bank, så det er en stor glede å endelig kunne innfri deres ønske om det, sier Ingrid. 

Begge er opptatt av å støtte opp om lokalsamfunnet de er en del av. Sparebanken Øst gjør det gjennom allmennyttige gaver, mens NBBO gir midler til ulike lokale aktører både gjennom sponsorprogrammet NBBO Gir tilbake og en rekke andre aktiviteter.

– Vi ser hvor mye det betyr for de vi støtter. På denne måten gir vi lokale aktører mulighet til å gjennomføre prosjekter de kanskje ikke hadde klart uten disse midlene, og det samme kan man nok si om de som mottar midler fra Sparebanken Øst, sier Ingrid. 

Den personlige banken

– Vi er en god match på flere områder, primært fordi grunnfjellet til både oss og NBBO er å være til stede lokalt, sier Espen Sollien, kundedirektør hos Sparebanken Øst, og legger til: 

– Derfor er NBBO sine medlemmer er en viktig kundegruppe for oss. For medlemmer som er i etableringsfasen eller skal bytte bolig, kan vi som lokalbank bidra med gode økonomiske råd i et område vi kjenner og er en del av. 

Banken er den eneste med hovedkontor i Drammen. Der andre banker legger ned lokale kontorer, er Sparebanken Øst opptatt av nærhet og tilgjengelighet for kundene. 

Kurs for både yngre og eldre

De ansatte i Sparebanken Øst strekker seg litt lenger enn mange andre banker gjør for sine kunder. Blant annet holder de kurs for den eldre kundegruppen sin, slik at de har bedre forutsetninger for å være en del av den digitale transformasjonen som bankene, i likhet med mange andre bransjer, går gjennom. 

– Mange har et ønske om å kunne gjennomføre dagligbanktjenester selv digitalt, samtidig som de oppsøker lokalkontoret når det er behov. Derfor har vi kurs både i Bank-ID og nettbank. Samtidig snakker vi også en del på kursene om svindel på nett, og hva man bør være obs på. Det går på å få dem til å føle seg trygge på nett, utover bare det å kunne bruke tjenestene våre, sier Espen. 

De ansatte i Sparebanken Øst reiser også rundt på skolene i drammensområdet for å ha økonomiopplæring for 14-15-åringer. Det blir tatt godt imot av elevene. Da lærer de blant annet å sette opp budsjett og å planlegge egen økonomi for fremtiden.

– Vi merker at det er stor interesse og høyt engasjement når vi snakker med ungdommene om personlig økonomi. Vi tenker dette er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som lokalbank, sier han. 

Klikk her for å se betingelsene NBBO-medlemmer får hos Sparebanken Øst.

Få personlig rådgivning du også

Som medlem får du gode betingelser – om du skal låne, spare eller begge deler.