Samboere og arv – Bør vi opprette testament?

Det er stadig flere som velger et samliv uten å gifte seg. Det har ført til økt fokus på spørsmålet om å sikre gjenlevende samboer ved dødsfall.

Advokatfullmektig Emilie Pedersen - Fulford Pettersen & Co

Advokatfullmektig Emilie Pedersen
Advokatfullmektig Emilie Pedersen

Samboere arver lite eller ingenting etter arvelovens regler hvis den andre dør, og retten til uskifte for samboere er begrenset sammenlignet med ektefellers rett til uskifte. Denne artikkelen vil kort redegjøre for lengstlevende samboers arverett og rett til å sitte i uskiftet bo.

Samboere som har, har hatt eller venter barn med avdøde, har etter arveloven;

i) rett til 4 ganger folketrygdens grunnbeløp som arv (i dag NOK 474 480), eller

ii) rett til å sitte i uskiftet bo med felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig med innbo som tjente til felles bruk for samboerne, under forutsetning av at man overtar ansvaret for samtlige av avdødes forpliktelser/gjeld. Dette er til forskjell fra ektefeller, som kan overta hele boet uskiftet i kraft av arveloven. Rett til uskifte gjelder ikke overfor særskilte livsarvinger.

Samboere som ikke har, har hatt eller venter barn, har ingen arverett etter hverandre etter arveloven.

Derfor bør dere opprette testament

Samboere som ønsker å tilgodese hverandre utover det som følger av arveloven, kan/bør opprette et testament.

I testament kan samboere ensidig eller gjensidig øke arveretten ved den førstes bortgang. Hvor stor andel samboere kan testamentere til lengstlevende, vil avhenge av hvilke øvrige arvinger samboerne har. Har avdøde barn/livsarvinger, vil testasjonsretten være begrenset av barns/livsarvingers lovbestemte rett til pliktdelsarv. Pliktdelsarven utgjør etter gjeldende arvelov 2/3 av det man etterlater seg, men begrenset oppad til 15 ganger grunnbeløpet per barn.

Samboere med felles barn kan også i testament utvide retten til uskifte til å omfatte andre formuesgoder enn de eiendelene som er lovbestemt, jfr. over. Samboere uten felles barn, kan ikke sitte i uskiftet bo.

Har du og samboeren orden i "sysakene"?

Ved opprettelse av testament er det viktig å sørge for at formkravene som følger av arveloven er oppfylt. Dersom dokumentet ikke fyller formkravene, er testamentet ugyldig.

Et testament inneholder bestemmelser om fordelingen av det man etterlater seg ved død. For samboere, anbefales at man i tillegg til testament, oppretter en samboeravtale som regulerer samboernes økonomiske forhold. En gjennomtenkt samboeravtale vil både komme til anvendelse ved et samlivsbrudd i levende live, og ved dødsfall, da samboeravtalen blant annet skal regulere samboernes eierskap til eiendeler og ansvar for gjeld. For samboeravtaler gjelder ingen formkrav for gyldighet, slik det gjør for testament.

Det anbefales at alle samboere vurderer om det er behov for å opprette testament for å sikre lengstlevende ved den førstes bortgang.

En advokat kan hjelpe med spørsmål knyttet til arv og testament

Våre medlemmer får 20 % rabatt på advokattjenester hos Fulford Pettersen & Co.

Logo FP_web