Du vil kanskje prate med noen andre i avdelingen?

Forsikring/prosjekt-/byggeleder


M: 916 32 102

Forsikring / vedlikeholdsplanlegger


M: 481 85 235

Prosjekt-/byggeleder


M: 930 57 753

Vedlikeholdsplanlegger / HMS-rådgiver


M: 908 39 740

daglig leder NBBO Byggtek


M: 922 99 955

Prosjekt-/byggeleder


M: 941 33 003