Nå er vi Miljøfyrtårn!

Banner til web 6 - vi er sertifisert

Miljøfyrtårnsertifiseringen hjelper oss med å jobbe målrettet med miljøbesparende tiltak, og finne de gode bidragene til bærekraftig utvikling.

Vi tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor og har dette som en rettesnor i alt vi gjør. Det er allikevel viktig å presisere at vi er på starten av en reise hvor vi har høye ambisjoner, ikke bare på miljø og klima, men også på sosial og økonomisk bærekraft. Her skal vi fremover være flinke til å fortelle hva vi lykkes med, men også dele av våre utfordringer.

Vi er sertifisert i flere kategorier. 

I tillegg til felleskriterier som alle må oppfylle uavhengig av bransje, er NBBO nå Miljøfyrtårnsertifisert i følgende kategorier:

  • Som boligbygger
  • Som forretningsfører
  • Som byggeier

System for miljøledelse. 

Vi har fulgt kursopplegget utarbeidet av Næringsforeningen i Drammensregionen. Dette inkluderte fire effektive kursdager, og god veiledning, av Ida Sofie Ask Bjaarstad i Greencore AS. I tillegg har det blitt lagt ned et omfattende arbeid internt for å etablere nye rutiner og oppdatere systemer.

Sertifiseringen gir oss gode verktøy for å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Klima- og miljørapport.
Klikk her for å se vår første Klima- og miljørapport. Rapporten leveres årlig innen 1. april og er vårt viktigste styringsverktøy i Miljøfyrtårnarbeidet.

Miljøfyrtårn 

Stiftelsen tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem – som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

 

Vår bærekraftsstrategi. 

Gjennom vår visjon og vårt kundeløfte skal vi bygge og legge til rette for gode hjem og bomiljøer - og bidra til økt trivsel der du bor. Det gjør vi gjennom å jobbe med økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft – og sette mål, slik at vi hele tiden forbedrer oss.

FN har definert bærekraft som «Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov». For oss handler bærekraft om å ta vare på våre (medlemmenes og kundenes) behov i dag og samtidig sikre at fremtidige generasjoner også kan få dekket sine.

Av FN's 17 bærekraftsmål har vi valgt ut 5 som vi setter særskilt fokus på:

  • God helse og livskvalitet
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Stoppe klimaendringene
  • Samarbeid for å nå målene

Strategien revideres årlig, og vi setter oss konkrete mål avdelingsvis som sørger for god forankring i hele bedriften.

Har du spørsmål om vår Miljøfyrtårnsertifisering?

Hei, jeg heter Cecilie og jeg har jobbet med vår sertifisering. Har du spørsmål om vår reise, er det bare å ta kontakt med meg.

Har du spørsmål om hvordan vi jobber med bærekraft?

Hei, jeg heter Ingrid og jeg følger opp vårt arbeid og vår strategi rundt bærekraft. Har du spørsmål om vår reise, er det bare å ta kontakt med meg.