Du vil kanskje prate med noen andre i avdelingen?

Konsulent medlem og marked

T: 32 21 15 27

Markedskonsulent

T: 32 21 15 38
M: 980 73 344

Kommunikasjonsrådgiver

T: 32 21 15 65
M: 941 86 280

Konsulent medlem, forkjøpsrett og eierskifte

T: 32 21 15 22

Fagansvarlig medlem, forkjøpsrett og eierskifte

T: 32 21 15 14