Du vil kanskje prate med noen andre i avdelingen?

Lønns- og personalkonsulent

T: 32 21 15 62

Lønnskonsulent

T: 32 21 15 48

Regnskapskonsulent

T: 32 21 15 28

Administrasjonssjef

T: 32 21 15 35
M: 415 77 960