Du vil kanskje prate med noen andre i avdelingen?

Personal - og HR rådgiver

T: 32 21 15 62

Lønnskonsulent

T: 32 21 15 48

Regnskapskonsulent

T: 32 21 15 28