Byggtek

Prosjektleder


M: 952 83 832

Teknisk rådgiver


M: 932 54 479

Prosjekt-/byggeleder

T: 994 77 120
M: 994 77 120

daglig leder NBBO Byggtek


M: 922 99 955

Vedlikeholdsplanlegger / HMS-rådgiver


M: 908 39 740

Forsikring/prosjekt-/byggeleder


M: 916 32 102

Forsikring / vedlikeholdsplanlegger


M: 481 85 235