Marked/medlem

Markedskonsulent

T: 32 21 15 38
M: 980 73 344

Konsulent medlem, forkjøpsrett og eierskifte

T: 32 21 15 22

Konsulent medlem, forkjøpsrett og eierskifte

T: 32 21 15 69

Fagansvarlig medlem, forkjøpsrett og eierskifte

T: 32 21 15 14

Avdelingsleder medlem

T: 32 21 15 49
M: 942 16 049

Kommunikasjonsrådgiver

T: 32 21 15 65
M: 941 86 280