Forvaltning

Bruk stemmeretten din

28. mars 2022

Våren er høytid for generalforsamlinger og årsmøter, og om du bor i et borettslag eller i et sameie vil du i løpet av de neste månedene motta en innkalling. Benytt anledningen til å gjøre deg bedre kjent med boligselskapet du bor i. De siste årene har vært preget av digitale møter, men nå som samfunnet…

Les mer

BoligBanken er i full gang

5. januar 2022

Høsten 2021 fikk den nye BoligBanken, der NBBO er nest største eier, grønt lys for å starte opp bankvirksomheten. Etter det har banken som spesialiserer seg på lån og innskudd til borettslag og sameier kommet godt i gang, og er nå i full drift. – Borettslag og sameier er svært lønnsomme kunder for de tradisjonelle…

Les mer

Beboerskolen – kurs for de som bor i borettslag og sameier

3. november 2021

Ta på deg den digitale ranselen din, gå inn i beboerskolen, og kom ut som en stjernebeboer. Er du usikker på hvem som har ansvaret for at vinduene dine er i god stand? Og hvem skal sørge for at utearealene ser bra ut? På Beboerskolen får du svar på dette og mange andre spørsmål om…

Les mer

Rekordhøye boligpriser i Drammen

26. mars 2021

Til tross for at 2020 ble et år preget av stor usikkerhet, har boligprisene i Drammen økt med over åtte prosent i løpet av de siste 12 månedene. Det betyr at boligprisene nå er på et rekordhøyt nivå. – Vi ser at kombinasjonen av rekordlav rente og hardere konkurranse om boligene som legges ut, bidrar…

Les mer

Digitalt løft for boliglovene

26. mars 2021

Denne våren har regjeringen arbeidet med permanente endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven. Lovforslaget ble vedtatt i Stortinget 11. mars, og er forventet å tre i kraft 1. april. Endringene fører blant annet til at det nå blir lovlig å avholde generalforsamlinger og årsmøter uten fysisk oppmøte, og at elektronisk kommunikasjon blir sidestilt med papirbasert.…

Les mer