Melding om eierskifte ved salg eller overføring av bolig

Bor du i et boligselskap NBBO er forretningsfører for og skal selge boligen din uten bruk av megler, eller ønsker du å overføre boligen til noen i familien? Da må du sende melding om eierskifte til oss.

Salg av bolig uten bruk av megler

Dersom en borettslagsbolig selges på det åpne markedet uten bruk av megler må selger først melde i fra til NBBO om avklaring av forkjøpsretten. Når forkjøpsretten er avklart og den endelige kjøperen er bestemt inngås det en kontrakt som må sendes til eierskifte@nbbo.no. Selger må samtidig sørge for at endringen blir tinglyst hos Kartverket.

Les mer om overføring av andel i borettslag her.

For salg av en eierseksjon holder det å sende kopi av kjøpekontrakten til eierskifte@nbbo.no. Selger må samtidig sørge for å få tinglyst endringen hos Kartverket.

Les mer om tinglysing av eierskifte her

Overføring av bolig til nærstående

Når en borettslagsbolig overføres innen nær familie (f.eks. ektefelle, barn, søsken, foreldre) i henhold til NBBOs utfyllende regler om medlemskap utløses ikke forkjøpsretten. Dersom boligen er tilknyttet NBBO vil medlemskapet som hovedregel overføres til den som får boligen overført til seg.

En signert avtale sendes til eierskifte@nbbo.no

Eierskiftegebyret ved overføring til nærstående eller ved opptak av medeier(e) er kr. 4.395,- pr. 1.1.2020.

Omkostninger til NBBO

Ved overføring til gjenlevende ektefelle på bakgrunn av skifteattest / uskifteattest i forbindelse med dødsfall, er det ingen gebyrer.

Kjøper(e) som har kjøpt en andel i et tilknyttet borettslag må sørge for å ha meldt seg inn og betalt medlemskontingent før overføring kan gjennomføres.

Eierskiftegebyret er kr. 5.860,- pr. 1.1.2020, belastes selger.

Til toppen