Øystein Størdal

Administrasjonssjef

Øystein har hatt ansvaret for administrasjonsavdelingen i NBBO siden mai 2012. Dette omfatter blant annet regnskap og økonomi for NBBO med datterselskaper, samt selskapene hvor byggeprosjektene gjennomføres. Til stillingen ligger også rollen som daglig leder for DBBL Eiendomsselskap AS som eier og drifter bygget vårt i Nedre Torggate. Han har tidligere hatt ansvar for regnskapsfunksjonen for boligselskapene i en 9-årsperiode fra 1999 til 2008. Av utdanning er Øystein registrert revisor.

Øystein kan kontaktes når det gjelder forhold knyttet til drift av administrative funksjoner i NBBO.

T: 32 21 15 35   M: 415 77 960
Til toppen