60 prosent lavere energiforbruk = millionbesparelse for St. Hansberget Borettslag.

I 2021 investerte borettslaget i fornybar energi fra bergvarme. På sikt vil anlegget betale seg selv og satsningen har i tillegg ført med seg flere positive konsekvenser.

Tekst og foto: Reidar Heieren. Foto fra prosjektfasen: Hitech Energy. (Først publisert i nbbo-bladet, mars 2022)

Styremedlem Arild R. Kristoffersen (t.v.) og styreleder Magnus F. Pedersen er enige om at investeringen i bergvarme er gull verdt.
Styremedlem Arild R. Kristoffersen (t.v.) og styreleder Magnus F. Pedersen er enige om at investeringen i bergvarme er gull verdt.

– Noe bedre og smartere investering enn dette kunne vi ikke ha gjort. Selv med ekstremt høye strømpriser gikk vi inn i prosjektet med et utgangspunkt om det ikke skal gi økte felleskostnader. Det sier styremedlem Arild R. Kristoffersen, som av styrelederen krediteres som selve fanebæreren bak ideen til det store energiprosjektet.

I borettslaget er Arild en svært engasjert pensjonist, også velkjent under navnet «Super-Arild». I 2020 mente han det var på høy tid å børste støv av gamle tanker om energiøkonomisering.

I januar 2021 ble brønnboringen satt i gang. Etter tre måneder hadde boreriggene boret 45 energibrønner fordelt på 11 boligblokker. 350 meter dype hull i fjellet sto dermed klare til å gi fra seg akkumulert solvarme. Ved hjelp av rør som er fylt med sirkulerende frostvæske, utnyttes den jevne temperaturen nede i fjellet til å heve temperaturen i væsken, fra nærmere frysepunktet, og opp til omtrent sju grader. Væsken ledes deretter inn på varmepumper, og sluttresultatet er varmtvann på 73 plussgrader. Boringen og installasjonen har ikke etterlatt seg ett eneste synlig spor i terrenget.

60 prosent mindre strømforbruk

Anlegget ble satt i drift i august 2021, og siden har det kun vært finjusteringer. Sammenliknet med det gamle elektriske fyranlegget fra 1990-årene, er det nye anlegget enormt energieffektivt.

– Vi putter inn en tredjedel med elektrisk energi og får to tredjedeler tilbake. Så enkelt er det, forteller styreleder Magnus F. Pedersen, som har stått i spissen for å bære bergvarmeprosjektet i land.

Det har kostet omtrent 24 millioner kroner og minst halvannet årsverk i styrearbeid, men etter at innkjøringsperioden er over, er det mye stolthet å spore i borettslaget. Prosjektet har også skapt gjenklang, både lokalt og nasjonalt. Pedersen forteller om mange telefonhenvendelser fra styremedlemmer i andre borettslag. Interessen for grunnvarme er stigende.

Positive tilleggskonsekvenser

I tillegg har borettslaget i realiteten kjøpt seg verdifull tid i forhold til en framtidig oppgradering av de elektriske anleggene i blokkene. Det sterkt reduserte strømforbruket i varmeproduksjonen har kommet alle borettshaverne til gode.

– Tidligere kunne vi ikke tillate at det ble installert koketopper av induksjonstypen, rett og slett fordi det elektriske anlegget kunne bryte sammen, dersom alle skulle gjøre det. Med investeringen i bergvarme kan vi nå tillate induksjonstopper i leilighetene, sier Pedersen, og minner om at de elektriske anleggene i eldre borettslag ikke er tilpasset det som defineres som moderne forbruk.

Å oppgradere koster millioner. Nå har St. Hansberget Borettslag lagt saken i en skuff, for en lang stund framover.

Fra installasjonsarbeidet på innsiden av blokkene.

– Investeringen betaler seg selv når vi sparer over én million kroner i året på strømutgifter.

Prosjekt uten komplikasjoner

Styreleder Magnus F. Pedersen medgir at han brukte mye tid på å sette seg inn i saken, før det ble aktuelt å be om generalforsamlingens tilslutning. Solfangerpaneler ble også vurdert. Enova betalte kostnadene til en energirapport for borettslaget, som ble retningsgivende for de neste skrittene. Flere entreprenører innen brønnboring ble bedt om tilbud, men borettslaget endte til slutt med å velge landets eneste totalentreprenør innen faget, Hitech Energy på Sollihøgda i Hole. Enova støttet prosjektet med 1 million kroner.

– Det var flere grunner til valget av leverandør. Firmaet opptrådte tillitsvekkende fra første stund, og betingelsene gikk i vår favør. Vi løp liten risiko. Med tanke på totalentreprenør, så hadde vi kun ett kontaktpunkt. Hadde vi valgt en annen entreprenør måtte vi ha engasjert prosjektkonsulent i tillegg. Med fasiten i handa, kan vi slå fast at alt gikk på skinner. Det oppsto ingen problemer underveis, så det er klart at vi er veldig stolte av det vi har fått til, forklarer Pedersen, som legger til at Staten burde engasjere seg mye sterkere i å stimulere til å investere i grunnvarme. En utømmelig energiressurs.

Fakta om bergvarme på St. Hansberget

 • St.Hansberget Borettslag har 195 leiligheter fordelt på 11 boligblokker
 • Det ble boret totalt 45 energibrønner med 350 meters dybde.
 • Et brønnhull er 14 centimeter i diameter.
 • Alle brønner er boret i reint fjell. Ingen løsmasser/leire.
 • Brønnene ble boret med minst 25 meters avstand.
 • Antallet brønner utenfor hver enkelt blokk er bestemt av oppvarmingsbehovet.
 • Ingen synlige installasjoner utendørs. Brønnene stjeler ikke plass i fellesarealer.
 • 33 varmepumper er fordelt på ti nye varmesentraler i hver blokk.
 • Den opprinnelige løsningen for varmtvannssirkulasjon ble erstattet med en forbedret løsning.
 • 15 nye akkumulatortanker og 14 spiralberedere sørger for jevn effektbelastning og redusert strømbruk for alle blokkene.
 • Varmesentralene gir 100 prosent energidekning i alle boenheter.
 • Det nye varmeanlegget kan redusere energiforbruket med opptil 70 prosent, sammenliknet med det gamle.
 • Anleggsperiode: januar-august 2021.
 • Totalpris: 24 millioner kroner. 1 mill.kr i støtte fra Enova.

Bergvarmepumpe

Bergvarme er ren solenergi som lagres i bakken, fra vårens første solstråler til høstens siste blad faller. Når vinteren setter inn, er bakken proppfull av energi som kan brukes direkte til oppvarming av boligen din. Selv på rekordkalde vintre har du all energien du trenger på tomten din – også når sommeren har vært kjølig og regnfull.

33 varmepumper er fordelt på ti nye varmesentraler i hver blokk.

En bergvarmepumpe henter lagret solenergi fra grunnfjellet via et borehull. I fjellgrunnen ligger temperaturen jevnt på rundt syv grader hele året. En kollektorslange som inneholder sirkulerende væske, skal ta opp denne varmen. Deretter skal varmepumpen heve temperaturen til varmt forbruksvann og til radiatorene inne i huset.

Etter at væsken har levert varme til varmepumpen, pumpes den igjen ned i borehullet og varmes opp på nytt.

Solenergien som lagres i fjellet er nesten ubegrenset. Noen påstår at varmen kan ta slutt dersom for mange i nabolaget borer etter bergvarme. Dette er ikke sant. Det eneste man trenger tenke på er at to borehull ikke bør plasseres for nær hverandre. En avstand på minst 20 meter er det som anbefales.

Start med Energikartlegging

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie og er nysgjerrig på hvilke tiltak som bør prioriteres for at dere kan spare mest mulig energi?

Raymond Aspelund i NBBO Byggtek gjennomfører enegikartlegging for boligselskaper.