Satser på ungdom både på og utenfor banen

Åssiden Idrettsforening (ÅIF) har tatt mange grep for å hindre at barn og unge faller utenfor idretten. De har også en stor satsning på ungdommer utenfor banen.

Tekst: Kine Myrvold Olsen Foto: Åssiden IF

Tobias Widemann Karlsen, Ingrid Rørlien, Anniken Braaten og Ørjan Bugge Dimmestøl.
Tobias Widemann Karlsen, Ingrid Rørlien, Anniken Braaten og Ørjan Bugge Dimmestøl er alle ansatt i Åssiden IF. Foto: Kine Myrvold Olsen

For noen år tilbake innså ÅIF at de måtte ta grep for å skape bedre lag i håndball og fotball for ungdommene i nærmiljøet. Mange falt av fordi tilbudet ikke var godt nok, og det var vanskelig å få foreldre og andre til å engasjere seg. Første steg var å ansette en sportslig leder i klubben i 2020.  

– Det gjorde at vi fikk en veldig mye bedre kapasitet til å følge opp trenere og frivillige enn vi hadde før. Fokuset har vært, og er, å unngå frafall og skape gode tilbud, sier Ørjan Bugge Dimmestøl, daglig leder i ÅIF.  

De fikk blant annet i gang trenerkurs for både fotball og håndball. Dette har de holdt på med siden, med god suksess.  

– Høsten 2022 hadde vi et intensivt kurstilbud for trenerne. Det har skapt en veldig positiv effekt, og det har blitt skapt en delingskultur på tvers av lag og sporter. Tilbakemeldingen fra trenerne er at de føler de blir tatt på alvor, sier Ingrid Rørlien, sportslig leder i ÅIF.  

Slo sammen jentelagene 

Satsingen bærer frukter. Nå har ungdomsfotballen fått større og mer robuste kull. Jenter 15-laget deres ble kretsmestere i 2022. Det samme laget holdt på å rakne for to år siden, da det var få jenter på trening. Da naboklubben Drammen Ballklubb hadde den samme utfordringen, bestemte de seg for å slå sammen lagene.  

– Nå er de over 30 jenter på trening, og har et veldig godt miljø. Både på det laget og andre lag har vi fokus på gode treninger og sosiale kvelder utenom trening. Det har vist seg å være en fin oppskrift, sier Ørjan.  

Anniken Braaten er det nyeste tilskuddet som er ansatt i ÅIF. 1. mars startet hun som aktivitets- og samfunnsutvikler. En av tingene hun jobber med, er å kurse ungdommer på Kjøsterud ungdomsskole til å bli aktivitetsledere.  

– Ungdommene får gjerne sin første betalte jobb som aktivitetsledere på allidretten. De får også jobb i sommer- og vinterferie, når vi har feriecamper, sier Anniken.  

I fjor tok to av aktivitetslederne fotballtrenerkurs. Det vil si at de også kan gå inn som trenere i barnelag.  

 – Vi tenker langsiktig. Mange av ungdommene som er aktivitetsledere kommer kanskje tilbake til Åssiden når de er ferdige med å studere. Da har de et godt grunnlag for å igjen engasjere seg som trener i idrettsforeningen, sier Ørjan.  

Elever fra Kjøsterud ungdomsskole blir aktivitetsledere

Anniken holder også FYSAK-timer og aktivitet på SFO på Åssiden barneskole og Aronsløkka barneskole. Der har hun fokus på andre ting enn fotball og håndball, nettopp for å sørge for at enda flere skal finne glede i aktivitet.  

– Det er mye grunnlag for læring i aktiviteter. Man lærer for eksempel mye om samspill med andre. I klubben holder vi på med fotball og håndball, men det er ikke alle som ønsker å drive med akkurat dette, sier hun.  

Samarbeid med Åssiden vgs 

Markedssjefen i ÅIF er Tobias Widemann Karlsen. Han har funnet enda en måte de kan inkludere ungdom i nærområdet sitt på, nemlig gjennom et samarbeid med medieproduksjonslinja på Åssiden videregående skole.   

– Vi har tre elever derfra som lager videoer for oss og driver sosiale medier-kanalene våre med nesten frie tøyler, sier Tobias.  

Dette er en del av praksisen til elevene. De får arbeidserfaring og portefølje, mens idrettsforeningen får innhold og et godt samarbeid med skolen.  

Skapes mye  

ÅIF er én av fire klubber som NBBO gikk inn som sponsor for breddeidretten til i år. Ørjan er glad for slike avtaler, som er med på å skape forutsigbarhet for klubben.  

– Vi jobber for en trygg og aktiv bydel, mens NBBO jobber for at folk skal trives i byen vår. Det matcher veldig godt. Det skapes mye ut av midler man sponser breddeidretten med, sier Ørjan.  

 Han har en oppfordring til alle bedrifter som sitter og lurer på om de skal sponse idrettsklubben i nærmiljøet sitt: Ta opp telefonen og ring til dem for å høre hva dere sammen kan få til. Idretten møter ofte «nei», og en slik håndsrekning vil gjøre mye for motivasjonen til ditt lokale idrettslag.