Derfor bør du engasjere deg i styrearbeid

Det er mange gode grunner til å bli med i styret i boligselskapet der du bor. Ved å sitte i styret får du oversikt over planlagt vedlikehold, økonomi og mye mer. Ikke minst kan du bidra til å påvirke at det er et godt sted å bo.

Tekst: Kine Myrvold Olsen

Dan Johansen, styreleder i Borettslaget Skippergata Terrasse
Dan Johansen, styreleder i Borettslaget Skippergata Terrasse

I disse dager jobber valgkomiteene i borettslag og sameier med å finne nye kandidater til styrene sine. Et styre består gjerne av varamedlemmer, styremedlemmer og styreleder, og det kan være at noen ikke ønsker gjenvalg eller har flyttet. Da må valgkomiteen finne erstatter(e) som kan stille til valg på generalforsamlingen. 

Dan Johansen har i flere år vært styreleder i Borettslaget Skippergata Terrasse. Han anbefaler gjerne til andre å bli med i styret der de bor, men presiserer at det må føles lystbetont. 

– De som kanskje kan tenke seg å bli med i styret, men er usikre, kan for eksempel delta på noen av temakveldene til NBBO for å lære seg mer rundt hva styrearbeid er. Én mulighet er å være varamedlem først, for da får man også lære litt mer om hva styret gjør før man eventuelt tar på seg mer ansvar, sier Dan. 

Velfungerende styre

For veldig mange er styret i boligselskapet den første erfaringen man har med et styre. Dan hadde erfaring fra blant annet arbeidsmiljøutvalget og som tillitsvalgt på jobb fra før, og har en interesse for den typen arbeid som styret i boligselskapet driver med. 

– I første omgang var jeg nysgjerrig på hvordan det fungerte å sitte i styret i et boligselskap, og etter en periode som styremedlem gikk jeg inn som styreleder. Det er veldig interessant å være med å for eksempel legge opp vedlikeholdsplaner i et langtidsperspektiv for å skape et trivelig borettslag, sier Dan.  

Selv lærte han mye ved å delta på temakveldene NBBO holder noen ganger i året, og ved å delta på styreskolen til NBBO. 

I Skippergata Terrasse er det to varamedlemmer, to styremedlemmer og en styreleder. De tre faste som sitter i styret er flinke til å dele oppgavene seg imellom. Det er viktig for å få jobben til å gå opp. 

– Det er ikke et enmannsshow, men et styre som skal fungere sammen. Hos oss har én ansvar for HMS og en annen har ansvar for informasjon til beboerne via kanalen vår på sosiale medier. Vi har også en fast person som fører protokoll på styremøtene, sier han.  

Felles for alle i styret, er at de jobber for at beboerne skal være fornøyde og for et godt samhold i borettslaget. De er ikke redde for å legge inn litt ekstra jobb og strekke seg litt lenger. 

– I fjor felte vi en stor bjørk inne på tomta her, og selv om mye av treet ble kjørt bort, så ble det en del igjen. Da leide vi en vedkløyver og vi tre i styret kløyvet opp det som var igjen av treet og bar det inn i garasjen. Det ble dermed til ved som alle i borettslaget kan bruke, sier Dan. 

Utfordrende med møter i arbeidstiden

Det eneste han trekker frem som en utfordring, er at det ofte kan være møter i arbeidstiden som er vanskelig å delta på når man har et stykke å reise til og fra jobb. Det kan for eksempel være byggemøter hvor avgjørelser må tas på vedlikeholdsprosjekter, eller når kontrakter og avtaler skal skrives i forbindelse med ulikt arbeid som skal gjøres. Utfordringen har de løst ved at en av de andre styremedlemmene, som jobber i nærheten, ofte deltar på møtene i stedet for Dan. 

I 2022 startet borettslaget opp et stort vedlikeholdsprosjekt. Da ble vinduer, inngangsdører og boddører byttet. Del to ble gjennomført våren i fjor,  og da ble utsiden sjekket for råte før det ble vasket og malt. 

– Vi har brukt Byggtek som teknisk ansvarlige på vedlikeholdsprosjektet, så de har hjulpet til med å utforme kontrakter, vært med på byggemøter og fulgt opp arbeidet underveis. Vi hadde nok ikke turt å gjennomføre dette prosjektet uten Byggtek i ryggen, sier Dan. 

Alexander Lunde Gabrielsen, leder for kundeteamet i NBBO
Alexander Lunde Gabrielsen, leder for kundeteamet i NBBO

Ivaretar verdien og får påvirke

Alexander Lunde Gabrielsen er leder for kundeteamet i NBBO. Han trekker frem tre hovedgrunner til hvorfor man bør engasjere seg i styrearbeidet. Den viktigste grunnen er muligheten man får til å påvirke hvordan det ser ut estetisk, økonomisk og få en oversikt over vedlikehold som behøves. 

– Boligen man bor i er for de fleste av oss den største verdien vi har i kroner og øre. Ved å bli med i styret bidrar man til å ivareta denne verdien, sier Alexander. 

En annen grunn er at det for mange oppleves som interessant og gøy å lære mer om vedtekter, husordensregler og lovverk - og hvordan alt dette forvaltes i et boligselskap. Sist, men ikke minst, er det sosiale ved å bli med i styret en viktig grunn for mange. 

– Et styreverv er en fin måte å bli kjent med flere som bor i boligselskapet. Jeg vet om flere som har flyttet fra enebolig og til et borettslag eller sameie, som har blitt med i styret for å bli bedre kjent med andre som bor i området, sier han. 

Alexander mener at de aller fleste kan ha noe å tilføre et styre. Man må ikke kunne alt fra før. I tillegg til at NBBO har en rekke kurs, er det alltid noen som kan svare på det meste man lurer på når man tar kontakt med NBBO. 

– Alle boligselskap har en egen regnskapsfører og rådgiver som kan svare på stort sett alt man lurer på. Samtidig har vi en rekke andre ressurspersoner, som for eksempel advokat, som vi kan kontakte dersom det er behov for det, sier han.  

Her kan du se hvilke kurs og temakvelder som er planlagt fremover.