Dina-timer på Mjøndalen-skolene

Dina Skare Mølmen sine timer med fysisk aktivitet (FYSAK) på barneskolene i Mjøndalen er veldig populære blant barna. På Mjøndalen skole har de omdøpt FYSAK-timen til Dina-timer.

Tekst: Kine Myrvold Olsen Foto: Mjøndalen IF

Dina Skare Mølmen, aktivitets- og samfunnsutvikler i MIF
Dina Skare Mølmen, aktivitets- og samfunnsutvikler i MIF. Foto: Kine Myrvold Olsen

For tre år siden ble Dina Skare Mølmen ansatt som aktivitets- og samfunnsutvikler i Mjøndalen Idrettsforening (MIF). Stillingen ble til blant annet på grunn av Drammen kommunes «Aktive lokalsamfunn»-midler. 

– Stillingsbeskrivelsen var at de ønsket at jeg skulle samarbeide med skolene i kommunedelen, men ellers kunne jeg forme det som jeg vil, sier Dina.  

Interessen fra skolene var stor, og kort tid etter var hun i gang med FYSAK på Mjøndalen, Steinberg og Åsen skoler.  

Blir aktivitetsledere 

Med seg på en del av timene på barneskolene, har hun elever fra Veiavangen ungdomsskole. De har nemlig valgfaget fysisk aktivitet og helse som Dina er lærer i. Her lærer ungdommene seg å bli aktivitetsledere.  

– De lærer seg å planlegge økter og holde FYSAK-timer for barneskoleelevene. I tillegg jobber de på idrettsfritidsordningen (IFO) som er driftet av MIF. Her får de god arbeidserfaring å ta med seg videre, sier Dina.   

I tillegg til timene ute på skolene, har Dina også vinteraktivitetsdager med ski og skøyter på skolene. I sommer- og høstferien har MIF gratis aktivitetscamper. Der er det kun to voksne som er ledere, mens elevene fra Veiavangen styrer resten.  

– Det er veldig motiverte ungdommer. Man merker at de tar det på alvor. Det er også veldig tydelig at de får en stor mestringsfølelse når de har kjørt egne økter, som de har planlagt fra a til å selv, for barna, sier hun.  

Ute i all slags vær 

Dina er utdannet kroppsøvingslærer og stortrives med å jobbe med barn og ungdom. Dagene er veldig varierte, og tilbringes både utendørs og i en gymsal. Hun har fokus på at det er mulig å være i aktivitet ute i all slags vær.  

– Samtidig er jeg opptatt av å ha aktiviteter som man ikke nødvendigvis møter i idretten ellers. Det er for at alle skal stille på lik linje, og dermed vil alle føle seg inkludert på øktene, sier hun.  

Som så mange andre som jobber i en idrettsforening, er Dina mer enn fulltidsansatt. Det er ofte slik at man tar på seg flere ting for å få alt til å gå rundt. I tillegg til å være rundt på skolene, er hun trener for gruppa for tilrettelagt idrett og leder for allidretten.  

Forebyggende og inkluderende 

For noen år tilbake holdt ikke idrettsforeningene på med så mye mer enn det som er kjernevirksomheten deres. Nå strekker klubbene seg lenger for å kunne tilby «nye» idretter som folk er opptatt av, og at man har et tilbud for så mange som mulig i nærområdet sitt. 

 – Å gjøre dette er essensielt for at klubbene skal beholde sin posisjon i lokalsamfunnet. I MIF ønsker vi å ha idrett og fysisk aktivitet gjennom livsløpet, og skape møteplasser for alle aldre, sier Dina.  

Denne jobben er en del av det utstrakte samfunnsarbeidet i klubben, som gjøres gjennom MIF Samfunnsutvalg. De avholder språkkafe for fremmedspråklige, gå-gruppe for seniorer og  gjennom solidaritetsfondet sørger de for like muligheter for deltakelse for alle.  

– I MIF ønsker vi å ha idrett og fysisk aktivitet gjennom livsløpet

For at de skal få det til, er de avhengig av midler fra kommunen, stiftelser og næringslivet. Dette skoleåret har skolene vært med på å finansiere tiden til Dina på skolene. Nå har derimot kommunen varslet kutt i skoleøkonomien, og skolene må derfor prioritere enda hardere.  

– Idrett og fysisk aktivitet er viktigere enn noen gang, men det er ikke alltid like lett å få finansiering til dette. Aktive lokalsamfunn er forebyggende og skaper arbeidsplasser for ungdom. I tillegg er det inkluderende, og gjennom dette kan vi få med flere barn og unge som kanskje ellers ville falt utenom tilbudene vi har, sier Dina.  

Mjøndalen er blant klubbene som NBBO har gått inn for å sponse breddeidretten til. Slike avtaler bidrar til å opprettholde de viktige tilbudene.