Bybrua: Slik blir byens nye landemerke

Den gamle bybrua var historie 18. mai 2022. Når den nye brua står ferdig høsten 2025, kommer den til å bli et vakkert skue.

Tekst: Kine Myrvold Olsen Foto: Kine Myrvold Olsen og Drammen kommune

Tommy Iversen, prosjektleder for ny bybru
Tommy Iversen, prosjektleder for ny bybru

Det er ingen tvil om at rivingen av den gamle bybrua skapte store diskusjoner. Det var mange som hadde et forhold til brua, og mange husker knapt nok at det noen gang har sett annerledes ut i Drammen enn med den sentralt i bybildet. Når den nye brua etter hvert kommer på plass, vil den likevel bli et nytt, flott landemerke for byen - og selvsagt fortsatt bli byens viktigste transportåre mellom Strømsø og Bragernes.

– Den nye bybrua blir 4,5 meter bredere og gir plass til større sykkelfelt og fortau, i tillegg til kjørefelt for kollektivtrafikk, sier Tommy Iversen, prosjektsjef for den nye bybrua hos Drammen kommune.

10.000 meter stålpeler

Drammen kommune og Bane NOR bygger hver sin del av Bybrua samtidig, noe som i seg selv er ganske uvanlig. Det krever mye koordinering mellom de to prosjektorganisasjonene. Kommunen bygger den delen som går over elva, mens Bane NOR bygger den delen som går fra landsiden på Strømsø, over jernbanen og frem til elvebredden.

– Vi bygger begge etter modell i 3D, har utvekslet prosjekteringsgrunnlag og hatt tett dialog hele tiden, også under utførelsen av arbeidene. Vi har ulike entreprenører, så det er ekstra viktig å snakke sammen ofte, slik at vi kan holde hverandre oppdatert på fremdrift og være samkjørte, sier Tommy.

Bane NOR bygger brua fra landsiden på Strømsø og frem til elvebredden.

Alle som har gått over den midlertidige gang- og sykkelbrua har kunnet følge fremdriften på nært hold. Hvis du bor eller jobber i nærheten har du garantert fått med deg at arbeidet tidvis er støyende.

 – Det er ikke til å komme unna at det vil bli noe støy i perioder. Et eksempel er når pelene skal slås ned. Fra bunnen av elva er det 70 meter ned til fjellet, og det er til sammen rundt 10.000 meter med stålpeler som skal hamres og vibreres ned, sier han.

Selv om det jobbes på spreng med å følge den planlagte fremdriften på brua, er det lagt opp til at det alltid skal være et åpent led for fritidsbåter. Noen få ganger kan denne bli stengt fordi det kreves en sikkerhetsavstand på arbeidet som skal gjøres, men da vil det både bli varslet og tydelig sperret.

– Fra bunnen av elva er det 70 meter ned til fjellet, og det er til sammen rundt 10.000 meter med stålpeler som skal hamres og vibreres ned

Styrket kvalitetene

Den nye brua blir 19,5 meter bred, og det vil kun bli to fundamenter i elva, i motsetning til fem på den gamle. Den gamle brua var i utgangspunktet dimensjonert for å vare i 50 år, selv om den sto ganske mye lenger. Den nye skal vare i minimum 100 år.

– Når den skal stå så lenge, har vi måttet ta hensyn til hva som er viktig nå og samtidig ta høyde for hva vi tror vil kunne være behovet også etter vår tid, sier Tommy.

Det viktigste når de skulle prosjektere den nye brua, var å tenke på funksjonaliteten. På en måte har de styrket alle kvalitetene som var på den gamle brua og lagt til en del nytt. 

– Bybrua er svært viktig for byen og utgjør en del av byaksen som strekker seg fra Bragernes kirke, over Bragernes torg, via Bybrua til Strømsø torg og bort mot Marienlyst. Fotgjengere og syklister skal kunne ferdes trygt fra den ene siden til den andre på brede fortau og sykkelveier. Samtidig er det noe fleksibilitet i arealfordelingen på de ulike feltene, slik at de kan endres ettersom nye behov eventuelt oppstår, sier Tommy.

Fakta om den nye bybrua:

  • 19,5 meter bred
  • 270 meter lang
  • 5+3 meter brede fortau
  • 2,2 meter brede sykkelveier

Hvis du vil følge arbeidet med ny bybru, kan du sjekke drammen.kommune.no/bybrua

Nye møteplasser

Tilkoblingen til elvebreddene, eksisterende nett og mobilitet er også en viktig del. I alt blir det seks trapper fra brua og ned til elvepromenadene. Tre av disse går ned mot togplattformene, to ned til elvepromenaden på hver sin side av brua samt én ned til kiss & ride på Strømsø. Det bygges også en ny heis som står inntil bybrua nede på Jernbanekaia.

– På Strømsø-siden kan man også gå rett fra elvepromenaden og til stasjonen. Med både denne løsningen og de nye trappene ned til plattformene, kommer stasjonen og kaia til å bli langt mer tilgjengelig enn tidligere, sier han.

Samtidig blir det en hyggelig undergang under brua på begge sider av elva. På Bragernes blir Honnørbrygga utvidet. Mens vi står og snakker sammen kommer også arkitekten tilfeldigvis forbi. Thor Olav Solbjør fra Sahaa arkitekter forteller om et annet av målene til den nye brua.

– Vi ønsker å skape noen nye møteplasser. Det blir amfi med sitteplasser i en halvsirkel på begge sider av brua, som vi håper folk ønsker å bruke. Det kommer til å bli triveligere å være rundt brua enn det var tidligere, sier Thor Olav. 

– Det har også vært et mål å utvide torget helt ned til elvebredden på Bragernes. Man skal oppleve at dette er et område for mennesker og ikke biler, legger Tommy til. 

Statuene av de to damene som sto på Bragernes-siden av den gamle brua, skal fortsatt få pryde bruenden på Bragernes, bare på en litt annen måte enn tidligere.

– Damene får nye granittsokler og kommer fortsatt til å være tydelige for alle som skal over brua, sier Tommy.

Og prikken over i-en? Det blir nok effektbelysningen som er planlagt inne i de to bruføttene som står i elva. Disse kommer til å skape en nydelig stemning når mørket har senket seg.

Effektbelysningen blir prikken over i-en på den nye brua.