Ekte kjærlighet på Gulskogen

Strømsgodset idrettsforening strekker seg utover det idrettslag tradisjonelt driver med. Målet er å inkludere så mange barn som mulig fra bydelen i aktiviteter.

Tekst: Kine Myrvold Olsen Foto: Strømsgodset IF

Ingvild Dyve, daglig leder i Strømsgodset IF
Ingvild Dyve, daglig leder i Strømsgodset IF

Prosjektet «Ekte kjærlighet på Gulskogen» er Ingvild Dyve sitt hjertebarn. Det ble startet i 2017, da hun jobbet som lærer på ungdomstrinnet på Gulskogen skole og satt i hovedstyret til Strømsgodset idrettsforening (SIF). Nå driver hun prosjektet videre som daglig leder i idrettsforeningen.  

– Gulskogen er en bydel med 20-25 prosent barnefattigdom, noe som er langt høyere enn landsgjennomsnittet. Gjennom dette prosjektet kan vi inkludere flere barn som har en økonomisk barriere for å bli med på aktiviteter. Aktivitetene som inngår er gratis, og det er ungdommer fra Gulskogen skole som bidrar til å drive aktivitetene, sier Ingvild.  

Det er vinn-vinn for alle parter. Barna kan bli med på allidrett, kunst og teater. Ungdommene får arbeidstrening og en attest for jobben de gjør. Rundt 150 barn får per nå mulighet til å være med på disse aktivitetene. Kim-Jeppe Karlsen er ansatt som samfunnsutvikler i prosjektet og holder i det daglige ansvaret.  

– Han er uvurderlig og en nøkkelperson for å fange opp de som har økonomiske barrierer for å delta på aktiviteter og tar kontakt med de som trenger det mest, sier hun.  

Blir bevisst rollen sin 

Frem til nå har 50-60 ungdommer vært innom systemet deres. De får en slags «utdanning» gjennom Buskerud teater eller Viken idrettskrets før de starter i jobben. På teaterøvelsene er det ungdommene som har ansvar for hver økt, men alltid med en voksen som er med og veileder. På allidretten kan ungdommene for eksempel være på de ulike stasjonene i hallen. 

–  Det er flott å se hvordan både ungdommene og barna koser seg. Ungdommene blir veldig bevisst på rollen de har overfor barna og vi merker at de reflekterer over det. De følges opp som en vanlig ansatt med medarbeidersamtaler, får oppfølging av pedagoger og en attest når de er ferdige. Det er veldig fin arbeidstrening for dem, sier Ingvild.  

Når ungdommene etter hvert begynner på videregående skole, får noen av de jobb på eksempelvis «Summer Camp»-en som SIF pleier å ha den første uken i sommerferien hvert år. Dette er også et gratistilbud, og da får ungdommene gjerne mer ansvar enn de har gjort i den tidligere jobben.  

SIF har blant annet en teatergruppe for barna

Avhengig av at man ser verdien 

NBBO gikk i år inn som sponsorer av breddeidretten til SIF, og slike avtaler er med på å gjøre det mulig å fortsette med disse verdifulle gratistilbudene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har de fått støtte fra siden starten, da både skole, idrettsforeningen og FAU gikk sammen for å søke om midler. Sparebankstiftelsen og andre stiftelser har også vært viktig for å klare å opprettholde tilbudet.  

– Vi er avhengige av at noen ser verdien i det vi driver med, og at aktører som NBBO kommer inn og sponser skaper store ringvirkninger for oss. Det er vi veldig takknemlige for, sier Ingvild.  

– Hvordan skal vi ivareta alle som skal bosette seg på Gulskogen de neste årene?

Kunstgruppe Strømsgodset IF
SIF har etablert et kunsttilbud som er gratis å delta på.

Drømmer om bydelshus 

SIF har alltid vært et samlingspunkt for barn og unge. De får mye skryt for å favne bredere det idrettslag tradisjonelt driver med. Samtidig er kapasiteten i dag sprengt. Med all utviklingen som skjer på Gulskogen, skal bydelen etter planen vokse fra 5000-17000 innbyggere i løpet av de neste årene.  

– Vi er veldig opptatt av å finne ut hvordan vi skal møte denne utviklingen i forkant. Hvordan skal vi ivareta de som skal bosette seg på Gulskogen de neste årene? Det er noe vi jobber mye med for tiden, sier Ingvild.  

Det er tydelig at hun brenner for Gulskogen, og for at så mange barn og unge som mulig skal bli inkludert og finne sin «greie» som en interesse. Drivkraften hennes er at hun kan bidra til å skape en positiv endring.  

– Jeg liker å se håndfaste resultater, og det får man gjøre når man driver med dette. Samtidig så føler jeg at jeg sitter med et overskudd som jeg kan bruke til å sørge for at de som ikke har like mye overskudd får det bedre. Da får jeg det også bedre selv, sier Ingvild.  

Den store drømmen akkurat nå? Det er å etablere et bydelshus som kan være et samlingspunkt for hele bydelen. Det gjelder bare å finne de riktige lokalene.