Etablerte 14 nye p-plasser med elbil-ladere

I alle år har Borettslaget Hotvetveien 87 kun hatt fire parkeringsplasser. Uforutsigbar gateparkering har derfor vært løsningen for de fleste av beboerne. I fjor fikk de endelig på plass ti nye p-plasser, og alle de 14 leilighetene har nå hver sin plass med egen elbil-lader, alt gjennomført godt innenfor budsjettet.

Tekst: Kine Myrvold Olsen

Runar Stustad, styreleder i Hotvetveien 87
Runar Stustad, styreleder i Borettslaget Hotvetveien 87

For beboerne i Hotvetveien 87 startet prosjektet med å etablere nye parkeringsplasser allerede i 2016. Først i 2022 var de endelig på plass. Styreleder Runar Stustad kan fortelle om en møysommelig prosess før spaden kunne settes i jorden i mars 2022.

– I 2016 ble det vedtatt i styret å undersøke mulighetene for flere parkeringsplasser og i 2017 ble det bestemt at alle de nye p-plassene skulle ha elbil-ladere. Vi ønsket at alle leilighetene skulle få én parkeringsplass hver, sier Runar, som har bodd i borettslaget i 20 år.

For å kunne realisere prosjektet måtte borettslaget kjøpe et areal på rundt 180 kvadratmeter fra Drammen kommune samt innhente råd og kompetanse utenfra. Her har de blant annet fått god hjelp fra NBBO Byggtek.

Var i ferd med å gi opp

Runar har vært styreleder siden 2007 og har god orden på alle papirer. Han blar seg tilbake gjennom referater fra alle årene med arbeidet med parkeringsplassene. NBBO Byggtek ble tidlig involvert for å sjekke om terrenget egnet seg til planering og asfaltering. Stener Sørensen AS ble anbefalt som ansvarlige for forarbeidet, og de var med som verdifull rådgiver da arbeidsgruppa fra borettslaget var i møter med kommunen.

Runar beskriver prosessen som lang og litt tung. Utfordringen var knyttet til samordning med Drammen kommune sine planer om nytt fortau/sykkelvei, og at borettslaget i utgangspunktet ikke hadde arealer nok til parkeringsplassen de ønsket. I påvente av en endelig avgjørelse ble prosjektet satt på pause.

– Da var vi nesten i ferd med å gi opp, men i desember 2019 fikk vi positive signaler fra kommunen. Dette ga oss en ny giv til å jobbe videre, forteller Runar.

Tegningene med de 14 plassene ble godkjent, borettslaget fikk kjøpe det nødvendige arealet og helt på slutten av 2021 hadde alle nødvendige papirer kommet på plass.

Parkeringsplassene ble åpnet for bruk 1. juni 2022, og beboerne er svært fornøyde med resultatet.

Terje Wittingsrud holdt i trådene under opprettelsen av de nye p-plassene
Terje Wittingsrud holdt i trådene under opprettelsen av de nye p-plassene

Avklaringer med kommunen

Terje Wittingsrud hos NBBO Byggtek forteller at denne typen prosjekter ikke nødvendigvis alltid tar så lang tid som det gjorde for Borettslaget Hotvetveien 87, men i akkurat dette tilfellet var det flere faktorer som forsinket prosessen.

Han trekker frem det gode samarbeidet mellom NBBO Byggtek og borettslaget som viktig for at sluttresultatet ble såpass bra og for at det gikk fort da spaden først ble satt i jorda.

– Forarbeidet til Stener Sørensen sikret at det ikke ble satt i gang et prosjekt som ikke ville latt seg gjøre på grunn av Drammen kommunes planer i området, sier Terje.

Borgen Entreprenør var utførende entreprenør på dette prosjektet.

Sørger for kontrakter og sjekker kvalitet

Terje sin jobb under arbeidet med parkeringsplassen i Hotvetveien 87, var å holde tråden i fremdriften. Han sørger også for at firmaene som benyttes til jobben blir fulgt opp og at det blir avholdt jevnlige møter med alle parter for å snakke om fremdriften.

– Ikke minst er en del av jobben å påse at alle kontrakter er på plass ved oppstart av et prosjekt og sikre kvaliteten på utført arbeid. Vi har byggherreansvar og følger opp sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i henhold til byggherreforskriften, sier han.

Tips fra Terje:

Start hele prosjektet med en grundig utredning på hvilke behov borettslaget/sameiet har, både med p-plasser og krav om lading for elbiler. Involver gjerne NBBO Byggtek så tidlig som mulig, slik at vi kan sjekke priser og få tilbud på jobben fra flere aktører.

Slik så det ut foran blokka mens arbeidene pågikk.

Foto: NBBO Byggtek

Innenfor budsjett

Med hjelp fra NBBO Byggtek til å utforme og innhente anbud fikk de et meget godt tilbud fra entreprenøren som ble valgt. I tillegg fikk borettslaget støtte fra Viken fylkeskommune til etableringen av elbil-ladere.

– Slik klarte vi å få alle kostnader omtrent 600.000 kroner under det som konsulenten hadde estimert med, sier Runar.

De har også funnet en smidig løsning for at kostnaden på lading blir fordelt riktig. Strømmen til lading tas fra borettslagets fellesanlegg.

– Dette er den billigste og mest effektive løsningen, sier han.

Tips fra Runar:

Runars aller beste tips for andre som tenker på å gjøre en lignende jobb, er å involvere alle beboerne gjennom hele prosessen. Arbeidsgruppa i borettslaget har holdt jevnlige beboermøter for å holde alle informert. Det er også viktig å ha gode samarbeidspartnere både i planleggingen og utføringen. Det har vi fått til!

Vi hjelper dere gjerne

Planlegger dere å sette i gang med et prosjekt i borettslaget eller sameiet? Da kan det være en god idé å ta kontakt med oss i NBBO Byggtek. Vi hjelper dere med forprosjekter og gjennomføring av alle typer oppdrag. Noe som bidrar til at dere får en større trygghet rundt gjennomføringen av deres prosjekt.