Urbant landbruk i gammelt bygg

I det fredede bygget Godsen i Nybyen holder Evas Grønne Hage til. De jobber med urbant landbruk og grønn byutvikling, og i tillegg har de fått oppgaven med å skape liv i det gamle bygget.

Tekst: Kine Myrvold Olsen Foto: Kine Myrvold Olsen og Evas Grønne Hage

Laura og Cathrine i Evas Grønne Hage
Laura og Cathrine i Evas Grønne Hage

De neste 20-30 årene skal Bane NOR Eiendom gjennomføre en stor utvikling i Nybyen. Området Godsløkka skal vokse frem. Det ligger mange år frem i tid, men i mellomtiden er det viktig å få folk til å bruke området. Det skal Evas Grønne Hage bidra til gjennom aktivitet i den gamle godsterminalen - som nå bare kalles Godsen.

– Frem til nå har vi hatt julemarked, loppemarked, konserter og andre forestillinger her, i tillegg til å holde kurs innenfor kompost og dyrking, sier Cathrine Lie, gründer av Evas Grønne Hage.  

Evas Grønne Hage driver med urbant landbruk og grønn byutvikling. De påvirker politikere og eiendomsutviklere til å se verdien i gode grøntarealer. Samtidig holder de kurs i dyrking, kompost, har et samdyrkelag ved Bragernes kirke, holder frøbyttemarked og har en besøksskolehage - for å nevne noe. Man kan trygt si at de har varierte arbeidsdager, og det er veldig tydelig at de jobber med noe de brenner for.  

– Det handler om å øke det biologiske mangfoldet og om å ta vare på kunnskap som er i ferd med å forsvinne. Samtidig har vi et stort miljøengasjement og føler et ansvar for å levere noe bra videre til barna våre. Forskning viser også at man blir lykkelig av å ha jord på hendene, så det er en fin bonus, sier Cathrine.  

– Alle kan gjøre små ting som bidrar til miljøet. Samtidig er det en sosial aktivitet å dyrke sammen, man blir kjent med mange nye folk, sier Laura Martinez, seniorrådgiver for forskning og utvikling i Evas Grønne Hage. 

Lærer barna om grønnsaker 

Det første prosjektet de gjorde i sentrum, var å sørge for benker og kasser med grønt i Tollbugata etter at dette ble en gågate.  

– I Tollbugata var vi veldig opptatt av å bruke stedegen natur. Plantene som er i kassene der, kan man se når man er rundt i marka i Drammen også. Det er hverken dyrere eller krever mer vedlikehold å bruke stedegen natur fremfor å importere planter som ikke hører hjemme her, sier Cathrine.  

Et annet av prosjektene som de er veldig stolte av, er besøksskolehagen sin. Det er et samarbeid med flere skoler i Drammen, der barna som går i 5. klasse får bli med å dyrke grønnsaker fra start til slutt gjennom fire samlinger. Det gjør de i skolehagen de har etablert utenfor Godsen.  

– Vi er svært glade for at flere barn i Drammen skal få tilgang på undervisning i vår besøksskolehage i år, sier Laura, som også er prosjektkoordinator for prosjektet.  

 – Det er veldig gøy å se hvor engasjerte barna blir. Det er både klasseromsundervisning der vi snakker om plantefaget, såing av frø og innhøsting. Vi sådde også litt mikrogrønt i klasserommene deres, slik at de kunne se at det ikke er så mye som skal til. Da vi høstet inn grønnsakene på den siste samlingen, lagde vi suppe med disse etterpå. Det synes de var veldig stas, sier Cathrine.   

Barna som er med på besøksskolehagen begynner i 6. klasse mens de er en del av prosjektet, og denne undervisningen går derfor inn i matfaget man har på 6. trinn. I år skal de også få på plass et utekjøkken som gjør at det blir enklere å lage maten.  

– Det er såpass mange ulike oppgaver at alle barna finner noe de synes er gøy å holde på med, sier Laura.  

Utenfor Godsen er det en besøksskolehage der barna lærer om grønnsaker.

Virker veldig positivt 

Siden de begynte samarbeidet med Bane NOR Eiendom om Godsen i 2021 har de blitt veldig glade i bygget. Det er vinn-vinn for alle parter, ved at Evas Grønne Hage får en arena til å dyrke og skape aktivitet på, og at Bane NOR Eiendom får drahjelp til å skape liv i bydelen. 

– Det er en midlertidig løsning, men midlertidigheten er ganske lang. Vi gleder oss veldig til å følge utviklingen videre her på nært hold og har store forhåpninger. Alt de har av ønsker for dette området så langt virker veldig positivt, sier Cathrine.  

De skryter av at Bane NOR Eiendom synes at det som skjer i området er like viktig som selve byggene, og nevner blant annet grønn allé, egne dyrkeområder, spiselige vekster og gjenbruksmaterialer.  

– Vi gleder oss veldig til å følge utviklingen her videre på nært hold.

– Området her er veldig lett tilgjengelig og sentralt, så det er mye man kan få til her som mange vil få glede av. Det er veldig gøy å samarbeide med Bane NOR Eiendom, og kunne så noen frø på det vi kan få til her, sier Cathrine.   

Samarbeidet med Bane NOR Eiendom oppsto under etableringen av en av foreningene som Evas Grønne Hage driver, nemlig Ressurssenter for urbant landbruk. Det er et faglig nettverk der de har de samlet mange ulike bedrifter, FoU-aktører, næringsaktører, frivillige organisasjoner og offentlig sektor for å bruke urbant landbruk til å løse fremtidens utfordringer i Drammensregionen. 

– Vi samarbeider med veldig mange ulike aktører. Fra barnehager og skoler til kommunen, historielag og forskningsinstitusjoner. Vi er også medeiere i Åspaviljongen og gleder oss til å få til mye spennende på uteområdet der, sier Laura.  

Hvis du er interessert i lære mer om dyrking, frø og kompost, kan du sjekke kurskalenderen deres på evashage.org. 

Ved Bragernes kirke driver Evas Grønne Hage Kirkeparken samdyrkelag.