Sjekkliste: Slik gjør du huset klart for vinteren

Vinteren nærmer seg. Vi står foran en årstid som øker risikoen for skader på huset. Halvåret kan føre med seg flere farer for hendelser og ulykker vi gjerne vil unngå.

IFI.no og Reidar Heieren

Kontroller vedovner og ildsteder
Kontroller vedovner og ildsteder

Her kommer noen gode tips og råd, for å redusere risikoen. Høsten kan uansett være det beste tidspunktet for å gjennomføre en del rutinemessige kontroller og enkelt vedlikehold.

  1. Kontroller om ytterveggene (treverk) har sprekker, avskalling, flassing eller blæringer. Forekomster av dette bør utbedres før vinteren kommer. Det kan gjøres ved å tette sprekker med acryl, eventuelt skrape og flekkmale der feilene finnes. Utbedringene er preventive og midlertidige, inntil huset skal males på nytt.
  2. Inspiser taket. Se etter at takstein (eller annet taktekke) ikke er skadet. I så fall bør det utbedres så snart som mulig. Se etter at alt av stålbeslag rundt skorsteinen og annet beslag er i orden. Taket bør aller helst være reint for mose og groing.
  3. Rens takrenner og nedløp for løv og slam. Dersom regnvann og smeltevann ikke kan ledes bort helt uhindret, oppstår det fare for at vannet tar sine egne veier. Det kan føre til både fuktskader og frostskader. Toppen av nedløpet skal ha løvfangere, som hindrer tilstopping av nedløpsrøret.
  4. Sørg for at gnagere ikke har adgang inn i huset. Tett alle sprekker og åpninger som er 5 millimeter eller større. Unngå lagring av trematerialer (eller annet som gnagere kan trives i) langs grunnmurer, under terasser etc. Rydd opp i skrot og dynger som kan fungere som skjulesteder. Vær forsiktig med åpne dører og langvarig lufting sent på høsten, gnagere lar seg ikke be to ganger.
  1. Kontroller vedovner og ildsteder. Feil eller skader på disse kan være farlige. Ildsteder som ikke er kontrollert i tide kan føre til at du ikke får satt i gang vinterfyringen. Sørg for at alt er i orden før vinteren setter inn.
  2. Har du et eldre hus der det elektriske anlegget ikke er oppgradert? Belastningen på anlegget er høyere om vinteren. Forsikringsselskapene anbefaler å bestille en el.kontroll før kulden kommer. Kontrollen vil avsløre eventuelt risiko for brann og gi anbefalinger om hva som må gjøres.
  3. Har du hatt prosjekter utendørs, der treverket fortsatt står ubehandlet? Gi det et enkelt strøk med grunning, dersom det uansett ikke er aktuelt å male det ferdig før neste sommer.
  4. Har du en gammeldags (ikke selvtømmende) utekran? Sørg for at utekrana er tom for vann slik at du unngår frostsprenging. Vannslange/slangeutstyr skal tømmes/tørkes og oppbevares undertak i vinterhalvåret. Slange koblinger (og tilhørende utstyr) blir som regel utslitt dersom de ikke oppbevares tørt eller frostfritt.
  5. Markisene bør vaskes og impregneres før vinteren kommer. Da øker levetiden vesentlig.
Daglig leder i NBBO Byggtek, Rune Tollefsen
Daglig leder i NBBO Byggtek, Rune Tollefsen

Vedlikehold er nødvendig

Bygninger eldes og slites med årene. Det er viktig å passe på, kortsiktig og langsiktig. Det motsatte kan bli unødvendig kostbart.

– Vedlikehold er nødvendig. Det beste er å innarbeide noen enkle rutiner for å holde følge med husets tilstand, sier daglig leder Rune Tollefsen i NBBO Byggtek AS. Selskapet leverer tekniske tjenester til boligselskaper, med ekspertise på blant annet vedlikeholdsplanlegging og rehabilitering. Han viser til de ulike rådene over, og peker på at de fleste av dem handler om ettersyn og enkle grep, som verken krever mye tid eller bruk av penger.

Når det gjelder eldre hus, med en standard som ikke samsvarer med bygninger av nyere dato, peker Tollefsen på at det kan være viktig å gjennomføre en faglig utført elektrisk kontroll. Det gir en oversikt over eventuelle svakheter, hva det elektriske anlegget tåler av belastninger – og ikke minst hva som eventuelt må gjøres for å forhindre det vi slett ikke ønsker oss, nemlig en brann.

– Om du velger å gjøre diverse ettersyn om høsten, eller på et annet tidspunkt, er ikke det avgjørende. Det viktigste er tross alt at det blir gjort, sier Tollefsen.