Viktig samarbeidspartner for styrene

Forvaltningsavdelingen til NBBO har lang fartstid i bransjen, og mange har fulgt opp «sine» boligselskaper lenge. – Man kan se på det som at vi sitter på erfaringen som nye styremedlemmer mangler, sier forvaltningssjefen i NBBO.

Tekst: Kine Myrvold Olsen Foto: NBBO

Unn Hege Nordhagen
Unn Hege Nordhagen, forvaltningssjef i NBBO

NBBO er den største boligforvalteren i Drammens-regionen. Vi har over 430 boligselskaper i porteføljen som vi er forretningsfører for, og rådgiverne våre kan svare på (nesten) alt mellom himmel og jord som styrene lurer på.  

– Styret og de som bor i boligselskapene tar alle avgjørelser, men vi er sparringspartneren som gjør at de er tryggere i valgene de tar, sier Unn Hege Nordhagen, forvaltningssjef i NBBO.  

Passer på styrene 

Det er ikke alle som vet hva det innebærer å sitte i styret i et borettslag eller sameie. De fleste har en annen yrkesbakgrunn og har vervet ved siden av. Da er det trygt å ha en samarbeidspartner man kan spørre ved behov.   

– Når man har en forretningsfører som oss, er det egentlig ikke så farlig å ta på seg styreverv, sier Unn Hege, og legger til:  

 – Vi passer på, purrer på dem og hjelper med å oppfylle kravene. For eksempel kan det være å sørge for at riktige opplysninger blir meldt inn til Brønnøysundregisteret, og sørge for at alle beboerne får årsoppgavene de trenger til skattemeldingen.  

Ofte er det spørsmål om jus, regnskap eller praktiske spørsmål som boligselskapene kommer med. Det er ikke alt som er lovregulert, og da handler det om å finne løsninger basert på erfaring og sunn fornuft.  

– Vi trekker selvsagt inn andre avdelinger i NBBO ved behov. Vi er et stort hus med kompetanse innen stort sett alt som er bo-relatert. Mange vet det faktisk ikke, men NBBO driver med alt fra rådgivning om forvaltning og gode bomiljø, regnskapsføring, verktøy for vedlikeholdsplanlegging og HMS, rehabilitering/oppgradering og vaktmestertjenester. Samtidig har vi også gode samarbeidspartnere som kan bidra, for eksempel advokater og forsikringsselskap, sier hun. 

– Vi klarer som regel alltid å nøste opp i spørsmål styrene har rundt historikken, og som kan bidra til å forstå hvorfor ting er som de er.

Noen har vært kunder i over 70 år 

Mange av de som jobber i avdelingen til Unn Hege har lang erfaring. Selv har hun jobbet i NBBO i snart 20 år.  

– Til sammen har vi vært borti det aller meste. De fleste som blir kunder hos oss blir her i mange, mange år. Noen har faktisk vært kunder i over 70 år, sier forvaltningssjefen.  

Det er flere fordeler med akkurat det. Styrer byttes ofte ut etter en viss tid, og det er ikke alltid like lett å ha oversikt over historikken til borettslaget eller sameiet.  

– Alle som velger oss som forretningsfører får sin egen kontaktperson. Da kjenner han eller hun etter hvert boligselskapene de jobber med godt. Vi klarer som regel alltid å nøste opp i spørsmål styrene har rundt historikken, og som kan bidra til å forstå hvorfor ting er som de er. Denne kunnskapen er verdifull for veldig mange, og gjør at det ikke kun er opp til hva det forrige styret overleverte, sier hun.  

I tillegg har vi digitale verktøy som gjør styrearbeidet enklere. I portalen har man oversikt over regnskap og dokumenter. Styrene kan legge inn avtaler der, kontakte beboerne og kontakte NBBO. NBBO Byggtek har et digitalt verktøy som forenkler HMS-arbeidet.  

– Disse verktøyene, og kontakten de har med oss, bidrar til at styrene kan bruke minst mulig tid på styrearbeidet, og fortsatt gjøre en veldig god jobb, sier Unn Hege.