Byen Vår Drammen vil arrangere bygjenforeningsfest i 2025

Byen Vår Drammen mener Drammen står litt på vent til 2025. De har stor tro på det som skjer i byen de neste årene, og har mange vyer og ønsker for fremtiden.

Tekst: Kine Myrvold Olsen

Tom Søgård, daglig leder i Byen Vår Drammen
Tom Søgård, daglig leder i Byen Vår Drammen

– Vi arrangerer gjerne bygjenforeningsfest når den nye bybrua åpner i 2025, sier Tom Søgård, daglig leder i Byen Vår Drammen. 

Han sikter til at Bragernes og Strømsø nå, mens den nye bybrua bygges, føles mer adskilt enn noen gang.

– Byen preges av at vi venter på den nye brua. Men når den er ferdig kommer det til å bli et prakteksemplar av en bru, både bredere, hyggeligere og mer i tiden enn den forrige. Ikke minst også med nedgang til stasjonen, som gjør det enklere for de som skal reise til og fra Drammen med tog, sier Tom. 

I 2025 skal bybrua stå ferdig, og da mener Byen Vår Drammen at byen bør rigges til fest. Tilfeldigvis feirer Elvefestivalen også 30 år i 2025, så det kunne jo passet å slå alt sammen til en stor feiring. 

– Genialt med nytt sykehus sentralt

Det skjer veldig mye utvikling sentralt i Drammen akkurat nå. Samtidig som den nye bybrua skal være klar, er også planen at det nye sykehuset skal være ferdig. 

– Et så stort sykehus på Brakerøya, så nært sentrum, er helt genialt. Sentrum kommer fortsatt til å være der det er i dag, på Bragernes og Strømsø, men vi tror det blir en tyngdeforskyvning av Drammen i retning Brakerøya og etter hvert det som skal utvikles til Fjordbyen. Ved det nye sykehuset skal det også bli helsepark og hotell, og området rundt kommer til å få en stor vekst. CC ligger midt i smørøyet i den delen av byen, sier Tom. 

Brakerøya stasjon skal også flyttes og få et løft, noe som sannsynligvis kommer til å gjøre området enda mer attraktivt for næringslivet fordi det er enkelt for ansatte å komme seg til og fra. 

Det nye sykehuset på Brakerøya skal stå ferdig i 2025.

«Mediebyen Drammen»

Tangenkaia er det neste store utviklingsprosjektet som Tom trekker frem. Den gamle havna skal etter hvert transformeres til et område med både bolig og næring. Allerede nå har ny næring etablert seg i området. 

– Gateway Studios leier Skur 7, og de står allerede i dag for veldig mange store TV-produksjoner gjennom sitt studio på Fornebu. At de etablerer seg i Drammen, vil også tiltrekke seg leverandører og samarbeidspartnere. Det vil være med på å styrke Drammen sin posisjon innen mediebransjen og jeg tror det er starten på det som kan bli «Mediebyen Drammen». Man kan trekke det så langt som at Universitetet i Sørøst-Norge bør utdanne folk som etter hvert kan få arbeidsplassen sin i tilknytning til mediebransjen på Tangenkaia. Det er mange ulike fagområder, sier Tom, og legger til: 

– Jeg er stolt over at vi i Byen Vår Drammen kunne være tilrettelegger og døråpner for å  etablerte kontakt mellom Gateway Studios og utleierne på Tangenkaia, Bane NOR Eiendom og Drammen kommune eiendomsutvikling AS, slik at Gateway Studios fant frem til Skur 7.

En annen ting som er verdt å legge til, er at studioet kommer til å ha plass til mange i publikum. Salen kan også i gitte sammenhenger brukes som konferanselokale for opp til 1000 personer, noe Drammen ikke har per i dag.

– At Gateway Studios etablerer seg i Drammen, vil også tiltrekke seg leverandører og samarbeidspartnere.

Drømmer om gågate i Tollbugata

Bane NOR Eiendoms utvikling i Nybyen og Stor-Oslo Eiendom sine planer for tomta til det gamle sykehuset, er to andre spennende områder hvor det kommer til å skje endringer i løpet av de neste årene. 

– Bane NOR Eiendom bruker Godsen for å aktivisere området og som gir et spennende anslag for hva stedet kan bli til. Samtidig er det miljøskapende for dem som bor der. Stor-Oslo Eiendom har allerede startet en medvirkningsprosess på sykehustomta som er veldig spennende. Det er en veldig innovativ prosess som OsloMet også er involvert i. Vi heier veldig på måten de tenker på og involverer innbyggerne på, sier Tom. 

Det er arrangert flere markeder på Godsen.

Ikke minst har man all utviklingen på Strømsø. Strømsø United skal stå for utviklingen rundt Strømsø torg, som Tom og Byen Vår Drammen har veldig troen på. Samtidig er områdesatsningen Strømsø 2030 viktig. 

– Hele «gamle Drammen», på den siden av Holmenbrua som er mot Rundtom, bør tas vare på og få et løft. Der er det et stort potensial for blant annet guidede turer og byvandringer i det historiske Drammen. Men da må det ryddes opp og skapes rom for fotgjengere og turister. Samtidig må man ta hensyn til egenarten til Strømsø, sier Tom. 

En av drømmene for Strømsø, er at hele Tollbugata etter hvert blir en gate som kun er for gående og syklende. 

– Det kunne blitt en flott, kreativ åre som går gjennom hele Strømsø, sier Tom. 

Tro på fremtiden

En ting som Byen Vår Drammen er opptatt av, er at selv om mye står på vent frem til 2025, så må man ikke glemme å bruke det som er i byen nå heller. 

– Det er mange som sier at det ikke skjer noe i Drammen, men det skjer veldig mye her. Bare i løpet av ett år ble det lagt inn 2130 arrangementer under «Hva skjer?», arrangementskalenderen på drammen.no, sier han. 

Han vil også avlive påstanden om at Drammen fortsatt lever på byutviklingen som skjedde for 20-30 år siden. 

– Det som skjedde på den tiden var veldig viktig og veldig bra, men vi har også en voldsom utvikling her nå, både rundt infrastruktur og eiendom. Utvikling skaper ny utvikling og vi i Byen Vår Drammen har stor tro på fremtiden i Drammen, sier Tom. 

Så da gjenstår det å se om det blir en storslått feiring av byen både i forbindelse med ny bybru, nytt sykehus og Elvefestivalen sitt jubileumsår i 2025.