Slik kan du påvirke NBBO

Raised up hands and arms of group in seminar class room to agree with speaker at conference seminar meeting room

NBBO er eid av over 32 000 medlemmer – det gjør oss til en av de største medlemsorganisasjonene i vår region. Og som medlem kan du være med å påvirke hvordan NBBO drives gjennom å sende inn forslag, eller bli valgt som delegat til den årlige generalforsamlingen. I år avholdes denne 6. juni.

Generalforsamlingen er vårt øverste organ. Her behandles årsregnskapet og det velges tillitsvalgte. I tillegg behandles eventuelle saker som har kommet inn til generalforsamlingen fra styret, delegerte eller enkeltmedlemmer.

Med mer enn 32.000 medlemmer er det ikke mulig å avholde en generalforsamling hvor alle medlemmer er representert. Medlemmene representeres derfor av delegerte. Dette er en ordning som er nedfelt i loven og i våre vedtekter.

Du kan bli valgt som delegat på to måter, avhengig av om du bor i et NBBO-borettslag eller ikke.

Medlemmer som ikke bor i en NBBO-bolig

Delegater for medlemmer som ikke er andelseier i et tilknyttet borettslag (et borettslag hvor alle andelseierne må være medlem i NBBO), blir valgt på et delegertmøte i forkant av generalforsamlingen. Møtet er åpent for alle medlemmer som ikke eier en NBBO-bolig og som var medlem ved utgangen av 2023.

Dette møtet avholdes digitalt 23. april og du må melde deg på her innen 19. april for å kunne delta. I tillegg til valget av delegerte fra denne gruppen medlemmer, vil det på møtet ble orientert organiseringen og medlemsdemokratiet i NBBO samt litt om våre aktiviteter på medlemsområdet.

 

Boende medlemmer

Boende medlemmer er de som bor i et NBBO-tilknyttet borettslag. Er du usikker på om ditt borettslag er tilknyttet? Sjekk ut oversikten over alle tilknyttede borettslag her.

Delegatene fra borettslagene velges på generalforsamlingen i det enkelte borettslag, og det er valgkomiteen eller styret i det enkelte borettslaget som innstiller en eller flere kandidater, basert på størrelsen til borettslaget.

Alle borettslag velger minst én delegat, men større borettslag velger ut ifra et delingstall på 50. Noe som vil si at et borettslag med 99 andeler velger én delegat, mens ett på 100 andeler velger to.

Ønsker du å bli valgt som delegat på vegne av ditt borettslag, bør du derfor ta kontakt med styret eller valgkomiteen der du bor.

Alle kan sende inn forslag

Alle medlemmer har mulighet til å få tatt opp saker på generalforsamlingen, selv om man ikke blir valgt som delegat.

 

 


Viktige datoer for engasjerte medlemmer:

1. april Frist for å melde inn saker til NBBO's generalforsamling
19. april Frist for å melde seg på til delegertmøte for ikke-boende medlemmer
23. april kl. 17 Delegertmøtet avholdes digitalt
6. mai Frist for delegatene å melde inn saker til generalforsamlingen
6. juni NBBO's generalforsamling